Zondag 7 juli 2024: Zeshonderd jaar geloven

Zes eeuwen geleden was Hilversum een katholiek dorp. Maar na de reformatie veranderde dat langzaam en telde het dorp een groeiend aantal protestanten. Ook de oudkatholieke kerk verkreeg een belangrijke positie. Veel Amsterdammers die zich na de komst van het spoor in het dorp vestigden koesterden een liberaal geloof. Zo ontstond in Hilversum een breed palet aan kerkgenootschappen met ieder zijn eigen gebedshuis.

Pieter Hoogenraad en ds. Jurjen Zeilstra vertellen over deze ontwikkeling en nemen u mee langs een aantal van deze bekende en minder bekende kerken.

Verzamelen om 14.00 uur met fiets op de Kerkbrink.

De deelname is voor leden van Albertus Perk gratis, voor niet-leden bedraagt deze € 2,50 p.p. Aanmelden van tevoren is niet nodig.