Zondag 2 juni 2019 – Over ’t Spoor, een industriewijk vol variatie

Na de komst van de spoor vestigden zich aan de oostzijde van de spoorlijn tal van industrieën zoals de gasfabriek, de NSF, Veneta, Ripolin en Ensink. Daaromheen verrezen ‘arbeiderswoningen’ voor het personeel. Veel van die bedrijven zijn inmiddels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor woningbouw.

Mede daardoor kent Over ’t Spoor nu een rijke variëteit aan huizen in verschillende bouwstijlen. Er zijn straten in de Amsterdamse School en Dudok heeft er een belangrijk deel van zijn oeuvre gerealiseerd. Vanuit de hele wereld komen architecten kijken naar Dudok revisited. De gasfabriek heeft plaats gemaakt voor Villa Industria.

Kees van Aggelen fietst met u door deze bijzondere wijk van Hilversum met zijn gevarieerde architectuur.

Verzamelen om 14.00 uur met fiets op het Oosterspoorplein.