Straatnamen van Hilversum

Op de eerste dag van 2024 is voor de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk de viering van het zeshonderjarig bestaan gestart. Dat is een goed voornemen dat al is verwezenlijkt!

Als onderdeel van het jubileumprogramma is door de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk de website Straatnamen van Hilversum gelanceerd. Een mega-project dat zeker een paar jaar gaat duren, want de gemeente telt inmiddels ruim 1250 straten, wegen, pleinen en zelfs boulevards. Maar niet alleen de straatnamen worden beschreven, ook wijken, stadsdelen, veldnamen, bijzondere gebouwen, stolpersteinen en woningen van BH’s (Bekende Hilversummers).

Op 1 januari zijn de eerste zestig straatnamen online gekomen – van Achterom tot Zwarteberg. Wekelijks komen er zes nieuwe bij en ook zullen de gepubliceerde straatnamen regelmatig geactualiseerd worden.

Voor veel (oud-)Hilversummers is het blauwe ‘Straatnamenboek’ dat in 1988 door A.H. Meijer was geschreven een fijn naslagwerk. Maar in 35 jaar is er veel veranderd: er kwamen straten bij, er is het nodige gesloopt en over allerlei wegen, lanen en pleinen is nu veel meer bekend dan in Meijer’s tijd. Voor Albertus Perk redenen genoeg om deze nieuwe versie te gaan maken, maar dan online. Met veel meer gegevens en de mogelijkheid om alles actueel te houden. Als we alle informatie in boekvorm zouden zetten werd het zeker 5000 pagina’s dik!

In het menu onderdeel ‘Straten op staan de overzichten ‘Alfabet‘, Wijk‘ en Jaar‘ waarin wat al klaar en voor u beschreven is.

Voor de meer traditionele onder ons, is er een klassieke sortering, waarin voorvoegsels als ‘de’, ‘het’ en ‘een’ niet meegenomen worden in de sortering. Dat geldt ook

voor ‘oude’, ‘nieuwe’ enz. Ook straatnamen met voor- en achternaam, worden hier via de achternaam weergegeven.

In het onderdeel ‘Straten met‘ staan overzichten op de thema’s ‘Monumentale Panden‘, ‘Beschermde Bomen‘, ‘Beeldende Kunst‘, ‘Stolpersteine‘, ‘Bekende Hilversummers‘ en ‘Extra Albertus Perk artikelen‘.

In het Menu onderdeel ‘Informatie‘ vind u wie wij zijn en algemene informatie over deze site.

Wie vragen heeft over dit project, of wie wijzigingen wil voorstellen kan contact opnemen met de makers: straatnamen@albertusperk.nl