STER-gebouw “voorlopig gemeentelijk monument”

Vlak bij het kruispunt Utrechtseweg-Diependaalselaan ligt een beetje verscholen een bijzonder gebouw. In 1978 werd de nieuwbouw van de Stichting Ether Reclame (STER) in gebruik genomen. Het is een typisch jaren zeventig gebouw, met een heel karakteristieke vorm. Het logo van de STER (die ‘wybertjes’) is verwerkt in de vorm van het kantoorpand. Het Dudok Architectuur Centrum noemt het “een typisch voorbeeld van structuralistische architectuur uit de Post ’65 periode”.

Dit jaar verhuist de STER naar het Mediapark en dat aparte gebouw van ze aan Laapersveld 70 wordt verkocht. Dat voedt de angst dat er grote veranderingen, verbouwing of zelfs sloop mogelijk zijn. Want een nieuwe eigenaar heeft vast niks met de verwijzing naar het STER-logo. De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk heeft samen met erfgoedvereniging Heemschut in maart van dit jaar aan de gemeente Hilversum gevraagd om dit karakteristieke bedrijfspand de status van gemeentelijk monument te geven.

Op 8 juli j.l lieten burgemeester en wethouders van Hilversum weten dat zij hebben besloten om het STER-gebouw voorlopig tot gemeentelijk monument aan te wijzen.

Wat houdt dat in?

Hiermee start de procedure om te onderzoeken of het pand beschermenswaardig is als gemeentelijk monument. Er wordt nader onderzoek gedaan en de Commissie Welstand en Monumenten wordt om advies gevraagd. Ook krijgt de (nieuwe) eigenaar de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens nemen B & W een definitief besluit.

Wordt vervolgd.

Het volledige persbericht dat wij hierover hebben verzonden vindt u onderstaand als PDF

Persbericht STER-gebouw