Register op Artikelen

Jaargang 1981 Monumenten en monumentenzorg in Hilversum F. Renou
Dr. Pieter Willem de Lange M.J.Th. Verdegaal-Ruhe
Oud Hilversum villa ‘Witten Hull’ A. la Rose
Jaargang 1982 Afscheid Dr. P.W. de Lange Th. Brouns
Monumenten en Monumentenzorg in Hilversum II F. Renou
Rondom de spoorwegaansluiting van 1874 (uit oud-archief) R.W.J.C. van den Wall Bake
Geschiedenis van de Natuurhistorische afdeling
van het voormalig Goois Museum
P.J.A. van Mensch, E. van Mensch
Oud Hilversum
Vier eeuwen huizen en woningen in Hilversum P.W. de Lange
De begraafplaats aan de Oude Torenlaan P.J.J.M. Timmer
Jaargang 1983 Cornelis Boekschoten P.W. de Lange
De werkgroepen van A.P. A. van der Schuyt
Schets van de geschiedenis van Hilversum van ca. 1750 tot ca. 1874 P.W. de Lange
Het architectuurrapport M.J.Th. Verdegaal – Ruhe
Jaargang 1984 Het station Brief bestuur
Het architectuurrapport (lezing) R. de Jong, H.B. Ganzenboom
Foto Uitspanning ‘De Zwaluwenberg’
Het schildersdorp Hilversum P.J.M. Timmer
Het Gooi en zijn Erfgooiers (boekbespreking) P.W. de Lange
Straatnamen in Hilversum J.M. Reinboud
Is erfdienstbaarheid dienstbaar aan het cultureel erfgoed? J. Kwantes
Straatnamen in Hilversum II J. M. Reinboud
Jaargang 1985 Hilversums historie nader bekeken (1) P.W. de Lange
Hilversums historie nader bekeken (2, 3 en 4) P.W. de Lange
Straatnamen in Hilversum III J. M. Reinboud
Jaargang 1986 Het monumentenbeleid van de gemeente Hilversum J.E. Lamme
Hilversums historie nader bekeken (4) P.W. de Lange
Streekarchief voor het Gooi geopend J.E. Lamme
Straatnamen in Hilversum IV J.M. Reinboud
Toen en nu, de Veerstraat
De ‘Collectie Boekschoten’ E. van Mensch
Hilversums historie nader bekeken(5)
De tijd van 1500 tot 1650
P.W. de Lange
Dr. Pieter Willem de Lange, bijna 100 jaar (1) J.E. Lamme
Hilversum historie nader bekeken (6) P.W. de Lange
Straatnamen in Hilversum V J.M. Reinboud
Bibliografie E. van Mensch
Jaargang 1987 Dr. Pieter Willem de Lange, 100 jaar (vervolg) J.E. Lamme
Cornelis Gerberden Perk alias Cruyf,
de wegbereider voor Hilversums industrie)
P.W. de Lange
Dr. Pieter Willem de Lange, 100 jaar (slot) samengesteld door J.E. Lamme
Zomaar een geschiedenis uit het dorp
of hoe bouwland industrieterrein werd
P.J.J.M. Timmer
Bij de facsimile-uitgave van de ‘Geneeskundig plaatsbeschrijving
van het Gooiland’ door dr. J.F. van Hengel
W.W. Pott
Bibliografie
Jaargang 1988 Iets meer over de familie Van den Wall Bake C. van Aggelen
Heidebeheer Jaap Vlaanderen
Over de villa ‘Buen Retiro’, Trompenbergerweg 6 J.E. Lamme
Iets meer over de familie Van Den Wall Bake (2) C. van Aggelen
Boerderij Langestraat 103, Zon en Maanstraat 2-8 M. Cramer en J.E. Lamme
Iets meer over de familie Van Den Wall Bake (slot) C. van Aggelen
In het voetspoor der Romeinen M. Dolmans
’s-Gravelandseweg 182, het voormalig tolhuis J.E. Lamme
De Hollandse Waterlinie C.G. Scheltema
Kunstzaal Willem Brok
Een cultureel centrum aan de Van Lenneplaan 8
J. Brok-ten Broek
Jaargang 1989 De migratie van Duitse dienstboden naar Hilversum 1919 tot 1925 (1) H. Ketelaar
De van Reesbank Hoge Naarderweg/Godelideweg/Insulindelaan M. Cramer
Duitse dienstboden in Hilversum van 1919 tot 1925 (vervolg en slot) H. Ketelaar
(Oud)Katholiek in Hilversum
M. Parmentier
De Hilversumse schutterij (overdruk brochure Goois Museum) E.J. Pelgrim
De villa’s van Petrus Johannes Elling (1897-1962) in Hilversum
A. Koenders
Cornelis Hendriksz Dirksz de Jager kroniek van Hilversum 176601801 M. Parmentier
Bouw- en bewoningsgeschiedenis van ’s-Gravelandseweg 55
het gebouw van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek
J.E. Lamme
Vliegveld Hilversum 50 jaar, een jubileum dat niet gevierd werd C. van Aggelen
De gemeente van Goylant en het middeleeuwse milieubewustzijn P. van Leeuwen
De Hilversumse groenteveiling milieubewustzijn C. de Bakker
100 jaar Sint-Vituskerk aan het Melkpad M. Blom-Blokland
Jaargang 1990 Huizen in Hilversum E.J. Pelgrim
’s-Gravelandseweg 55, een ontbrekend stuk van de legpuzzle H. van der Voort
Verkiezingen in Hilversum
De bijenteelt in het Gooi S. Nieuwenhuizen
Iets over nederzettingsnamen in het Gooi M. Dekker
Villa Annie, de woning van F. Domela Nieuwenhui aan de Schook-
laan 20 van 1903 tot 1919
W.H. van der Linden
Jan van Beieren, een laat-middeleeuwse vorst Wim Dral
De Monnikenberg, Geschiedenis van het klooster De Stad Gods K. van Aggelen
Impressie van de3e lustrumviering van ‘Albertus Perk’
Nederland anno 1850, gezien door een plattelandsbril K. van der Wiel
De werkgroep maquette in actie
Boekbespreking ‘Hilversum anno 1850’
Jaargang 1991 Johan Montenberg, makelaar te Hilversum A. van der Schuyt
Ontstaansgeschiedenis van Zonnestraal J. Schriefer
Over een zandheer en een suisse (1) F. Repko
Over auto’s, zwaartekracht en Zonnestraal H. Dirx
Over een zandheer en een Suisse (2) F. Repko
Zonnestraal een wegwerpgebouw bewaren voor de eeuwigheid W. de Jonge
De villa Wisseloord en zijn bewoners W. Pott
Ondragelijke stank in de Violenstraat K. Schuurmans
Jaargang 1992 W.M. Dudok en de radio A. Weltens
Nogmaals ’s-Gravelandseweg 55 W. van Leeuwen
De Gooilandconcerten voor Canadezen in mei en juni 1945
J. van Herpen
Villa “Nieuwen Engh”
A. Weltens
Thema archeologie
Woord vooraf
Redactiecommissie
Archeologie en het Gooi E.J. Pelgrim
De bewoners van het Gooi
Perioden en culturen
E.J. Pelgrim
Internationale betrekkingen tijdesn de Gooise prehistorie M. Addink
Het Frankische grafveld in Hilversum E. van Mensch
Middeleeuwse nederzettingen op de heide tussen Bussum en Hilversum R. van Zweden
Van vindplaatsen en doodwegen:
vervolg op een lezing
W. Wimmers
De middeleeuwse woontoren W. Dral
Het landhuis Trompenburg en zijn bewoners W. Pott
Ontwikkeling Binnenstad
Markt op het Gooilandplein
Hilversum, Pas Op! geeft aanzet tot een stukje stadsvernieuwing
Deventer als bron van inspiratie
Jaargang 1993 Bij hem begon de dorpsbrand in 1766 H. en C. van der Voort
Cuypers en de gotiek E.J. Pelgrim
Kazuifels van de Sint Vituskerk W. Otten
Bombarderen op de wijk Trompenberg Th.J. de Jongh
De Maple Leaf Club
Een tehuis voor Canadese militairen in 1945
J.E. Lamme
Abraham Rademaker en de paniek van 1734 J. van Herpen
Twee logementen aan de Kerkbrink, nieuwe inzichten in de geschiedenis van Hof van Holland F. Repko
65 jaar Zonnestraal, eendag met emoties
Het Roland Holstcollege uit de brand
Schuttersweg 8: Een idyllisch zomerverblijf
De eerste bewoners
B. Kastrop
Schuttersweg 8: Bouwgeschiedenis en latere bestemmingen A. Weltens
In vervolg op
Jaargang 1994 Van het bestuur
De kerk aan de Naarderstraat K. Middelhof
De Ripolin verffabriek E.J. Pelgrim
De bevrijding van Hilversum op 7 mei 1945 B.C. Cats
Van D-day gedenkteken tot verzetsmonument J.E. Lamme
In vervolg op J.E. Lamme
De Hilversumse filmbrand K. Ruijzendaal
Terug naar Bramsche E.J. Pelgrim
Gerrit Tuynman, meestertekenaar van Grand Hotel Gooiland J.E. Lamme
Na 125 jaar: Een Jan van Ravenswaaypad? J.W. Schneider
Dudok was mijn vader M. Rethmeier-Dudok
Een huis op de Groest en zijn bewoners K. Schuurmans
Jaargang 1995 De gaarkeuken van het Langgewenst E.J. Pelgrim
Druppel op een gloeiende plaat
Voedseltransporten voor de Hilversumse bevolking in de hongerwinter 1944-1945
R. Korpershoek
HBS in de branding
de Hilversumse HBS vlak voor en tijdens de bezetting
J. Edelstein en R. Korpershoek
Februari-staking in Hilversum
het verhaal van een verzetsman van het eerste uur
K. Abrahamse en A. van der Schuyt
Hilversum is vrij
Euforie en verwarring rond de bevrijding in 1945
J.E. Lamme
Terugblik
Elias Koster, de man die zijn vader doodsloeg
Een Hilversum drama uit 1836.
S. van Ruller
Zomaar twee Hilversummers M. Kuiper
Jong monument in ere hersteld
Restauratie Dienstbodenhuis ‘De Koepel’ voltooid
N. van der Hulst
Van D-day gedenkteken tot verzetsmonument
Bij de baljuw op het matje
Hoofts bemoeienissen met de Hilversumse politiek in 1635-1636
H. Duits
Omwenteling in bedaarde tevredenheid
De remotie te Hilversum, januari 1795
J.W. Schneider
Jaargang 1996 Het Hilversum van Dudok van toen naar nu H. van Bergeijk
Industrie in het rode dorp E.J. Pelgrim
Paul Kruger en een Hilversumse dominee W. Otten
James de Rijk, kunstschilder in Hilversum P.J.J.M. Timmer
Grepen uit de geschiedenis van het gemeentelijk Sportpark P.J. de Gruijl
Sporen van de Luftwaffe in het Raadhuis H.A.R. Hovenkamp
Onderduik in het Raadhuis C. Baas
Terugblik
James de Rijk, kunstschilder in Hilversum (II) P.J.J.M. Timmer
Hilversum Olympisch dorp C.M. Abrahamse en A. van der Schuyt
De begraafplaats ‘Gedenkt te sterven’ L.J. Westermann-van der Steen
De vroege jaren van de boerderij van Houtman Harry van der Voort
Een elektriciteitscentrale aan de Jonkerweg E.J. Pelgrim
Revolutie en restauratie
het dorpsbestuur van Hilversum tijdens de Bataafse Republiek
A. den Hertog
Jaargang 1997 Twee Hilversumse sigarenfabrieken A. van der Schuyt
De klokken van Chagall P. Brattinga
Tapijtontwerpen in de collectie van het Goois
Museum
J.E. Scholten
Afscheid van Crailo met een foto W. van ‘t Hof
Dudok en het vliegveld E.J. Pelgrim
“Incident” in het Rode Dorp E.J. Pelgrim
“Der Mahlerische Flecken Hilversum” in 1844 P.J.J.M. Timmer
Joodse scholen in Hilversum, januari-juli 1942 C.M. Abrahamse
Romeo V. Robinson
De schrijver Anton Coolen in Hilversum van 1920 tot 1933 P.J.J.M. Timmer
Een voorloper van het “Hof van Holland” in de
Oude Torenstraat?
H.J.Th. van der Voort, F.F.M. Repko
Een wandeling door de 18e eeuwse Oude
Torenstraat
H.J.Th. van der Voort
Het karakter van de Kerkbrink hersteld F.F.M. Repko
Hilversum in de ban van de diamant
Tijdelijk toevluchtsoord voor een fluctuerende
bedrijfstak.
J.E.Lamme, C.van der Voort
Gooilust versus de kinine
Een vroege milieuactie van Frans Ernst Blaauw
A. Coops

Het ontstaan en de ontwikkeling van de Gooise vaart
en de haven
van Hilversum 1634-1800
H.J.Th.van der Voort
De onvergetelijke ‘Gooise Moordenaar G. Seppen
Afscheid van Hilversum
72 jaar drafsport kwam ten einde
J. Brandsen
Jaargang
1998
Lindenheuvel en Peerlkamplaan
Een onderzoek naar het “Huis met de Pilaren”
A. den Dikken, A. Koenders
Mijn kinderjaren in de Oude Torenstraat Th. Dickkens-van Zanten
De boekweitkorrels van goud in een blauw
veld
Het “huismerk” van Hilversum
P.J.J.M. Timmer
Een architect ziet de VPRO villa P.D. van Vliet
Een executie in februari 1945 C.M. Abrahamse, A. van der Schuyt
De grote brand in Hilversum op 25 juli 1766 J.J. van Herpen
Van bomen en heren
Een 18e eeuws geschil tussen ‘s-Graveland en
Hilversum over een vaart, een weg en bomen
W.J. Dral
De sprong
Het verhaal van vier “treinartiesten”
J.B. Oude Weernink, P.J.A.van Midden, G.J.
Hofsteee
De invoering van het kadaster in de gemeente Hilversum H.H.M. Meyer
Komt dat zien!
Het Hilversumse kermisoproer van 1899
A.W.T.W. Kok
De Hilversumse jaren van A.Roland Holst J. van der Vegt
Een eeuw geleden
Zomergasten in Hilversum
A. van der Schuyt
De gemeente Hilversum, de woonwagenbewoners en de Egelshoek
Deel 1, 1909 – 1936
P.W.A.Verdonk
De Spijkers in Hilversum E.J. Pelgrim
Jaargang
1999
Het ontstaan van vier
arbeiderswoningbouwverenigingen
B. de Vet
Het Diergaardepark
De ontstaansgeschiedenis van een eigenzinnig park
in het NW villagebied
A. Koenders
75 jaar Lokale busdienst in Hilversum P. Bomli
Spionage in Hilversum
De groep Albrecht 1943-1945
C.M. Abrahamse, A.van der Schuyt
Herinneringen van een molenaarsdochter, mevr.
Bakker-Ilcken
W. Dral
De gemeente Hilversum, de woonwagenbewoners en de Egelshoek
Deel 2, 1936 – 1947
P.W.A. Verdonk
Hotel Jans
Een eeuw uw tweede huis
J.E. Lamme
Amy Grothe-Twis
Albert Vogel Sr. en het openluchttheater in
Nederland
C.de Westenholz
Iets over de aanleg van de
Noorderbegraafplaats
G.ten Caat, W. Frisart
Hoe het Lutherde in Hilversum
De geschiedenis van de Lutherse gemeente
J.H. Putting
Het Nimrodpark
De ontstaansgeschiedenis van een boschrijk
villapark en lommerijk wandelpark
A. Koenders
Hilversums fanfare-orkest “LEO” honderd jaar E.J.J. de Paepe
De renovatie van “Middlesex”
Een imposante villa
F.M.G. Wisse Smit-Kooman, A. van der Schuyt

</tr

Jaargang 2000 Hilversum ontvangt op het stadserf
“Lichtstad” trok in augustus 1953 zo’n 750.000
bezoekers
E.J.J. de Paepe
Van kerk tot woningcomplex
De geschiedenis van de St. Josephkerk
I.W.J. Ernst, J.J.J. Nijman
Uit het Gulden Boek: Anthonius Brouwer
Hofleverancier van de Vituskerk
E.J.J. de Paepe
Nogmaals het openluchttheater in Nederland J.J. van Herpen
Burgemeester van Bönninghausen
Politiek en beleid van een nationaal socialistische
burgemeester in Hilversum 1 oktober 1940-12
december 1943
A. Duterloo
Renou
Een horlogerie sinds 1840
A. van der Schuyt
Seinhorst
Geschiedenis van een bijzonder stukje Hilversum
C. van Aggelen
Uit het Gulden Boek: Jonkvrouw Henriëtte
Sarah Hartsen
Geheelonthoudster en Evangeliste
E.J.J. de Paepe
Uit het Gulden Boek: Corstiaan Louis Heek
Geschiedvorser en verzamelaar
E.J.J. de Paepe
Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure
Uitvaarten sinds 1896
A. van der Schuyt
Oorden van Schoonheid, landgoederen in
Hilversum
Voorpublicatie uit het gelijknamige lustrumboek
P.A. Bakker, F.F.M. Repko
Wethouder van Cultuur:
Behoud en groen laten samengaan. Interview met
Barend Smit
C.M. Abrahamse, A.van der Schuyt
Een wijk krijgt vorm
Ontstaansgeschiedenis van Over ‘t Spoor
1874-1915
C. van Aggelen
Wonen in de marge
Ontstaan van het wooncomplex aan de Meerweg
1930-1960
F. Joustra
De Gemeentelijke Gasfabriek
Lichtgasproductie aan de Kleine Drift
E.J. Pelgrim
Over ‘t Spoor in beeld
Jaargang
2001
Uit het Gulden Boek: Aaltje
Noorderwier-Reddingius
Sopraan en zangpedagoge
E.J.J. de Paepe
Dankers Herenmode
Maatkleding en confectie sinds 1903
A.van der Schuyt
De bulldozer en de ziel
De geschiedenis van Theodotion
H. Streefkerk
Annie en Bets Frank
Twee onwaarschijnlijke heldinnen
B. Hoogstraten
De Leeuwen-Apotheek
Geneesmiddelen en goede Raad sinds 1898
A.van der Schuyt
Jeugdherinneringen W. de Groot
Onderwijs en industriële monumenten
De Elektriciteitscentrale
F.van der Smit en S.Mulder
Tolerantie op dorpsniveau
Geloofsverhoudingen in achtiende-eeuws
Hilversum
G.J. Schutte
De geur van gras
Over voetbal in Hilversum
W.J. Dral
Een verrassing uit de Gouden Eeuw
Het schip “Hilversum”
A. Plomp
Vergunning tot bouwen
De invoering van de Woningwet van 1901 in
Hilversum
C.M. Abrahamse
Hilversum 1951
Inleiding en overzicht
A.van der Schuyt
Het jaar 1951 in beeld
Persfoto’s als historische bron
E.J.de Paepe
Een unicum in den lande
Het eerste solarium van Nederland stond in
Hilversum
E.J.J de Paepe
Winkelen in een winkelcentrum
Buurtwinkelcentra en hun komst in Hilversum
J. Poort-van Eeden
Schuivende panelen
De teloorgang van de Hilversumse industrie
E.J. Pelgrim
Jaargang 2002 Het veranderend lager onderwijs 1920-1950 G.A.C. Boon
Slagerij Nieuwendijk
Van Steef tot Paul, honderd jaar slagers in
Hilversum
A.van der Schuyt
De Botanische Tuin Dr. Costerus
Over het wel en wee van een stukje groen
Hilversum
E.J.J. de Paepe
Korte geschiedenis van de firma Roter E.J. Pelgrim
Roter steeds groter
Herinneringen aan 43 jaren Roter
Th. Westbroek
De Oude Haven weer als nieuw C.M. Abrahamse
Hilversumse dwangarbeiders in Münsterland E.J. Pelgrim
Spel om de macht; rumoer rond een
predikantsbenoeming
Wim Dral
De Gooise Atletiekclub 1927-2002 Piet de Gruijl
De renovatie van een sieraad in de
Boombergwijk
Albertus Perkstraat 59
Flos Wisse Smit en
Bram van der Schuyt
Popmuziek in de Radiostad. De Hilversumse
wortels van Kayak en Ton Scherpenzeel
E.J.J.de Paepe
Gemengd onder de korf (Korfbal in Hilversum) T.Hiddinga/A.v.d.Schuyt
Sam van Musschenbroek. Jeugdjaren van een
Hilversumse verzetsheld
B.van Doorn
Zorgen voor Tommy Tand
(schooltandverzorging)
S.Stokvis
Jeugd foto’s De Hilversumse jeugd in de jaren ’50 tot ’70
“ik von het vein hier”. Expo instuif en
Kindervakantiewerk in Hilversum
E.J.J.de Paepe
Hilversum, Pas Op!
Jaargang
2003
Stop fluoridering, eis zuiver drinkwater E.J.J.de Paepe/E.Pelgrim
Illegale padvindersactiviteiten in de Tweede
Wereldoorlog
H.van der Veen
Boerderijen in Hilversum E.E.van Mensch
Hilversum en de Omroep M.Cramer
Het zwembad en badhuis aan de Badhuislaan T.Jager
De ‘s-Gravelandseweg en historisch onderzoek A.van der Schuyt
Het Hilversums dialect (1) E.J.J.de Paepe
Villa Hestia, terug van weggeweest F.M.G.Wisse Smit
A.van der Schuyt
De barones en het meisjes internaat bij de
Godelindeschool1901-1913
C.M.Abrahamse
Het Hilversums dialect (2) E.J.J.de Paepe
Column: De vooruitgang Willem van Kooten
De toekomst van de drie archiefdiensten in de
regio
C.M.Abrahamse
Column: De Geit Willem van Kooten
Themanummer “Ooit gesloopt in Hilversum”:
Plannen voor het dorp C.M.Abrahamse
Hilversum: slopen en bouwen 1971-2003 R.Leenders
Ook gesloopt in Hilversum (fotokatern)
Naar school Karen Heerschop
Het Vara-eiland Jan Nagel
Rondom het station Gerlof Zijlstra
De Hermandad Jan Postma
Hof van Holland Cisca Dresselhuis
Column: Casino Wuiver
Oude fabrieken Bram van der Schuyt
De Expo-hal Eddie de Paepe
De brug Egbert Pelgrim
De Vulpenspecialist Karin Abrahamse
Langgewenst Meyltje van Aalst
De school met de bijbel aan de Heidestraat Wim Dral
Leesbaar Hilversum Pieter Hoogenraad
Jaargang
2004
Anton Beuving (1902-1977)
Schepper van het levenslied ‘Ketelbinkie’
M.van der Heide
B.W.Blijdenstein
Bankier, filantroop en schaker
A.Plomp
Column: IJspret Willem van Kooten
Herinneringen aan de Gooilijn E.Bary
35 Jaar Grafisch Atelier ‘t Gooi H.van Lunsen
100 Jaar Vrije Evangelische Gemeente P.Oosterhagen/J.Slagt
Column: Het Stationsplein Willem van Kooten
Hilversum in de eerste wereldoorlog M.van Aalst/
E.J.J.de Paepe
Radio door een draadje E.J. Pelgrim
Radiodistributie in Hilversum. Herinneringen W.de Groot
Museum Hilversum. Een droom wordt
werkelijkheid
E.van Mensch
Foto’s uit de oude doos
Themanummer Kerkelanden:
Waar komt de naam Kerkelanden vandaan? A.Kos
Kerkelanden, wat vooraf ging K.Abrahamse
“Goed wonen”‘ in de Lutherhof
Gedachten over de eerste woningen van Kerkelanden
E.J.J. de Paepe
De politie in Kerkelanden P. Böhre en F. Bouwer
De veroveringvan de Zwarte Berg KW.J. Dral
Het jongeren- en buurthuiswerk C. Dorreboom
De eerste jaren van De Koepel H.J. van Rooijen
Een wijk-in-opbouw wordt volwassen W. Frisart
Herinneringen aan de Kerkelanden L. Oostenbroek
De terugblik van een basisschooldirecteur R.C. van der Veer
Veranderingen door de jaren heen G. en T. Stegeman
Kennedy- of Kloosterlaan
Over straatnaamgeving in de Kerkelanden
W.J.Dral
De geboorte van Winkelcentrum Kerkelanden E.J.J.de Paepe
Jaargang
2005
De laatste oorlogswinter in Hilversum E.J.Pelgrim
Herinneringen aan de hongerwinter F.Repko
Dagboek van een hongerwinter A.Boekschoten &endash; van Pesch
Oorlogsverhalen:
– Op voedseltocht naar het Noorden
– Evacuatie van kinderen
– De gaarkeuken
– Op jacht naar brandstof
E.J.Pelgrim (red.)
Plezante dolingen door Hilversum E.J.J. de Paepe
Surfen naar het verleden E.J. Pelgrim
Een jong medium voor oude zaken C.M. Abrahamse
Het Boombergpark te Hilversum
Column: IJspret Willem van Kooten
“Haar kopen is een ondankbaar werk” E.J. Pelgrim
Op bezoek bij de “Zieke Man” M. van Aalst
Column: De Vooruitgang Willem van Kooten
Themanummer “Ouderenzorg in Hilversum “:
Oud en ellendig Prof dr. G.J.Schutte
Van potarmmeesters tot beschavingsoffensief E.J. Pelgrim
Een weldaad voor vele ouden van dagen E.J.J. de Paepe
De bejaarden verhuizen alleen maar E.J.J. de Paepe
Betere zorg voor bejaarden W.J.Dral
Jaargang
2006
Schoolherinneringen
(incl. de volgende artikelen)
De Savornin Lohmanschool J.C. Langeveld
De Sint Antoniousschool A.T.W. de Heus
De Ludgerus- kweekschool G. Adema
De Minckelersschool A. de Vree-Boom
De ‘Klompenschool’ A. de Vree
De ‘Benedenschool’ G.L. Welgemoed
De St. Gertrudeschool J. Welgemoed-Jonker
De filmbrand P.Buijs
Het zanguurtje P.Blankenstein
Schoolkind in Dudoks nieuwbouwwijk C. van Heusden-Spaans
Schoolgaan in het Noordse Bosje in Hilversum C. van Heusden-Spaans
Opgroeien in de Tweede Wereldoorlog C. van Heusden-Spaans
Het ‘Duivenschooltje L.Raven
De Vondelschool E. Scherpel-Touber
Het St. Annagesticht L.Raven
De St. Catharina-mulo W. van Hamersveld
De Dr. H. Bavinckschool H. van Spanning
Maandag 17 april 1961 (op een school in Hilversum) C. van Buitendijk
De Rehobothschool Willem van Kooten
De Gooise Courant
…en zijn uitgever Pieter Marius van Cleef
Ineke de Ronde
Politiefoto’s in de vitrine bij het Streekarchief
20 jaar regelen, bellen en praten,
Marieke Veen-Bos afscheid van het Omroepmuseum
R.van Bergen
‘Wij hebben met Hanrath een school gebouwd’
Hanrath’s gebouwen in Hilversum
Meyltje van Aalst
Hollands Festival verwijst nog eens naar rel in raadhuis Hilversum Jan Spoelder
De vereniging Sint Nicolaas, Hilversum
1920-1994
Kees van Aggelen
Van macht, strijd en sieraden Ineke de Ronde
Jaargang
2007
“Opberghokken voor gastarbeiders”
De huisvesting van buitenlandse werknemers in Hilversum
E.J.J. de Paepe
De draaischijf van mijn leven J. Rommens
De Wisseloordbunker: een voetnoot in de geschiedenis? W. Verweij
Jelle Hingst, de kei van Hilversum C. van Aggelen
Kamp Amersfoort en de Nederlandsche Seintoestellenfabriek G. Raven
Verzamelaars van oude ansichten(1): Percy Poolman E.J.J. de Paepe
I. de Ronde
Architecten Hilversum 1895-2000 N.A. Leerkamp
Cadeautje van het schoolbestuur in 1817 I. de Ronde
De gasfabriek van Hafkenscheid E.J. Pelgrim
Een geheimzinnige foto
Scherpschuttersvereniging Willem III
M. van Aalst
Verzamelaars van oude ansichten (2): Jan Verboom E.J.J. de Paepe
Het ‘leven in Hilversum in 1907 M. van Aalst
I. de Ronde
Even over 1907 W.J. Dral
De Hilversumse gemeenteraad in 1907
‘Keinquaestie als stormram tegen B. en W.’
E.J.J. de Paepe
Sporen van God(sdienst) G.A.C. Boon
Verenigingsleven en vermaak A. van der Schuyt
Orde in de chaos. De brand bij kolenhandel Veerman F. Eckhardt
Geen prijsvraag voor bouw nieuw raadhuis A. den Dikken
Erfgooiers en de sterke arm. De strijd om de meenthekken C.M. Abrahamse
De ‘Tunnelkwestie’ E.J. Pelgrim
Jaargang
2008
‘Te hopen is, dat er spoedig een gunstige wending kome’
Hilversum en de Spaanse griep
M. van Aalst
Verzamelaars van oude ansichten (3): Krijn Brouwer E.J.J. de Paepe
Hilversum in vroeger tijden – Een dagje sporen in 1963 A. Pothuizen
Mevr. V.H. Rutgers, een vergeten Hilversummer A. Plomp
De eerste vijftig jaar van de Christelijke Basisschool, voorheen Christelijk instituut Groen van Prinsterer, 1908-1958 J. Zeilstra
De sloop van station Hilversum.
Een monument dat geen monument mocht zijn
E. Bary
Jan van Ravenswaay M. van Dam
Verzamelaars van oude ansichten (4): Eddie Sülzle E.J.J. de Paepe
HIK – eerste periode, 25-9-1973 tot 25-9-1975 I. de Ronde
‘Een voor Nederland unieke uitgave’
Opkomst en ondergang van HIK (1973-1975)
E.J.J. de Paepe
Bijdragen
Vrijheid van meningsuiting, daar ging HIK over A. Hoeksema
In gesprek met de geestelijk vader van HIK I. Gevaert-Kooger
Om ons hart te luchten N. Biersteker-Vonk
Lokale politiek was helaas niet rijp voor HIK. HIK was zijn tijd ver vooruit J.M.J.F. Janssen
Lessen in democratisch denken G. Brongers
Een permanente stervensbegeleiding J. Ligthart
Mijn zorg voor evenwicht in het HIK-bestuur H. Glimmerveen
HIK zijn tijd ver vooruit E. van der Want
Hans van Gorkom, de geestelijke vader van “Hikkie” E.J.J. de Paepe
(G)een snik om HIK W.J. Dral
Afstuderen op ‘het blad waarmee Hilversum voorop liep’ E.J.J. de Paepe
Jaargang 2009 ‘Bob met de geit’ ooit een begrip in Hilversum.’
Roman over een Gooise familie
A. Schelfhout
Met Thijs Vonk op zoek naar sporen uit de oorlog R. van Bergen
Verzamelaars van oude ansichten (5): Harry van der Voort E.J.J. de Paepe
Blijft fit en gezond door van Hellemond E. Gianotten-van den Berg
‘Op het gift der tweespalt glorieerde de zwemsport in Hilversum’
De beginjaren van het Hilversumse zwemmen
J.-B van Luit
Oude wijn in nieuwe vakken
Het Streekarchief keert terug naar zijn oude plek
E.J. Pelgrim
Verzamelaars van oude ansichten(6): Willem van der Klis J.S. de Ley
De dichter-criticus Halbo C. Kool en Hilversum N. Bokhoven
Dichters in Hilversum E.J.J. de Paepe
mmv T. Luiting
Prof. dr. Garmt Stuiveling. Docent, debater, dichter J.S. de Ley
Het album van Ane Reindert Buwalda I. de Ronde
Themanummer: Beelden in Hilversum
Van beeldhouwkunst naar vormgeving V. Baar
Gerlof Zijlstra maakte van Hilversum een beeldenstad E.J.J. de Paepe
Pieter d’Hont maakte ‘Het gezin’ voor zijn geboortestad E.J.J. de Paepe
De twee levens van ‘De zusters’
Een muur mozaïek van Jan Oosterman
E.E. van Mensch
Staanplaatsen voor Griekse goden in Hilversum E.J.J. de Paepe
Illusie van beweging. Frank Letterie:
‘Het gevecht’ (1971)
aan de Kerklandenlaan, Hilversum
J.S. de Ley
‘Sport en spel’ van Pieter Starreveld E.J.J. de Paepe
Jaargang 2010 De musische architectuur van Piet Elling in ‘t Gooi W. de Wagt
De Hilversumse kunstschilder M.H. Mackenzie E.J.J. de Paepe
De bombardementen op Trompenburg E. Pelgrim
Beton in het Fransche Kamp K. Oosterom
Villa Hoffwerk en de garage I. de Ronde
Joods buitengewoon onderwijs
De S.A. Rudelsheim Stichting 1919-1943
M. Roelink & M. Rietveld-van Wingerden
Verzamelaars van oude ansichten (7): Jan Banier J. de Ley
Over water naar Hilversum.
Perikelen ronde de Gooische Vaart
J.E. Lamme
Het Hilversums kanaal.
Gedurfd project in crisistijd
J.E. Lamme
Dudokwerken bij het water. Ontwerpen van W.M. Dudok in het havengebied van Hilversum A. den Dikken
Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
75 jaar bouwen
K. Gramkow & E.J.J. de Paepe
De Hilversumse groenteveiling C. de Bakker (J.S. de Ley & I. de Ronde)
Paviljoen Wildschut I. de Ronde
Bedrijvigheid in de hilversumse haven I. de Ronde
Jaargang 2011 De geallieerde luchtaanval op de Hilversumse haven,
woensdag 11 april 1945
E.J. Pelgrim
Verzamelaars van oude ansichten (8): Harmen Visser J.S. de Ley
Kinderbewaarplaats Hilversum E. Almekinders-Schut
Melkpa 23. Nieuwe aanwinst van Van Vuure I. de Ronde
Verzamelaars van oude ansichten(9): Matthijs van Vliet J.S. de Ley
De Ministerlaan bekeken M. van den Berg
‘Het is met de historie als met een toneelstuk’ T/ Brouns
40 jaar Wereldwinkel Hilversum.
Van rietsuiker tot cadeauwinkel
E. Pelgrim
Hoop der Toekomst. Amsterdamse bleekneusjes te gast in Hilversum K. Takkenberg
Zestig jaar geleden stopte de grand guignol-achtige zuivering van Hilversum 1 en 2 T. Leeflang
Hilversum 350 jaar geleden platgebrand T. Brouns
Een bijzonder graf op de St. Barbara begraafplaats H. Masselink-Duits
Vertier in het oude dorp.
Op pad met schoolmeester Van Bonkhorst
E.J.J. de Paepe
“Het laboratorium van de duivel”.
Dr. Hengel over de kroegen
E.J.J. de Paepe
Tweeënhalve eeuw kermis in Hilversum
Vergapen, verbieden en verhuizen
I. de Ronde
Het Concertgebouw van Hilversum E.E. van Mensch
Stappen door de tijd
Bioscopen in Hilversum I. de Ronde
Uitgaan in Hilversum in de jaren zestig
Je danste de spinters van het parket
J. de Ley
Anna’s Hoeve: vermaak en recreatie C.A. van Aggelen
Flaphoeden, jeans en stickies
Popvolkje stroomde in juli ’74 naar Hilversum
E.J.J. de Paepe
Midnight Snack. Bijtanken tussenkroeg en dancing W.J. Dral
Jaargang 2012
Nummer 1
Voortschrijdend inzicht: materiaaltechnisch kleuronderzoek naar de oorspronkelijke afwerklagen van de gebouwen van het sanatoriumcomplex Zonnestraal te Hilversum M. Polman en M. de Keijzer
‘Levenslang verliefd op landkaarten’. De naam van Klaas Zeeman (1880-1961) ten onrechte vergeten P. De Ley en J. De Ley
Beeldenstad Hilversum (HIK 31 augustus 1979) T. Brouns
Nummer 2 De Hilversumse kunstschilder J.H.B. Koekkoek. Een schilder in de romantiek met een zwaar leven E.E. van Mensch
De stadse J.H.B. Koekkoekstraat. De straat, de huizen, de bewoners en de naam E.E. van Mensch
De Wereldomroep. 65 jaar een band met Nederland A. Bek
Van Johanna Maria tot Amaris Gooizicht A. Parmentier-Blankert
Het verhaal achter een krantenfoto uit 1946. Filmster George Formby op een keukenstoel voor Rex J.S. De Ley
Nummer 3 Toonkunstkoor Hilversum 130 jaar jong J.E. Lamme
Katholiek en protestant in Hilversum I. de Ronde
Een luchtfoto van een fabriek E.J. Pelgrim
Het pompgemaal aan het Laapersveld R. Keijzer
Het verhaal achter een krantenfoto uit 1946. Filmster George Formby op een keukenstoel voor Rex J.S. De Ley
Nummer 4 De wording van een winkelstraat I. de Ronde
De Kerkstraat in vroeger jaren G. van Bokhorst
Kerkstraat. Winkelstraat met een verscheidenheid aan bouwstijlen A. Koenders
De zaak Rutgers. Een juwelierszaak in de Kerkstraat W.J. Dral
Johannes Geradts, ondernemerszin en rampspoed in de Kerkstraat E.J.J. de Paepe
Foto-, Kino- en Projectiehandel Siewers E.J.J. de Paepe
Pleinversiering wordt verkeersregelaar. Het korte bestaan van de Dudok-fontein G. de Raad
Boekhandel Rozenbeek (1918-1996) had ‘letterlijk’ alles in huis. Over kunst, goede boeken en dienstbaarheid J.S. De Ley
Kerkstraat-Promenade had heel wat voeten in de aarde E.J.J. de Paepe
Jaargang 2013 nummer 1 In Memoriam Egbert Pelgrim Jos De Ley, Eddie de Paepe, Wim Dral
Geschiedenis van het openbaar kweekschoolonderwijs in Hilversum. Van Rijksdagnormaalschool tot Rijks Pedagogische Academie P. van den Berg & J.S. De Ley
Nieuwe grafvondst Liebergweg A.T.E. Cruysheer
Coöperatieve inkoopvereniging ‘Samenwerking’ Hilversum I. de Ronde
Jeneverpad, een verdwenen oude smokkelroute R. Keijzer
Nummer 2 Pierre Palla Concertorgel terug in de mediastad E. de Paepe
Van de Uiver naar de Econoom E. Brouwer
Op de barricaden voor Hilversumse monumenten A. den Dikken
Villa Henriëtte; het waarderen van cultuurhistorisch erfgoed M. Meihuizen
Nummer 3 Delft’ in Hilversum. De geschiedenis van een plateelbakkerij M. Singelenberg-van der Meer
Bijdragen van Egbert Pelgrim aan de geschiedschrijving Hilversums J.S. De Ley, Wim Dral, Eddie de Paepe, Ineke de Ronde
Raadhuistoren is vanaf nu een zingende toren Eddie de Paepe
Medialand Hilversum Albert Bek
Nummer 4 Van lichtstoet tot living status. Wel en wee van de Oranjeverenigingen in Hilversum
Geuse bliksems en beminnaars der rechtvaerdigheid. Prinsgezinden en patriotten in Hilversum Ineke de Ronde
Oranjebomen in Hilversum. Een vergankelijk eerbetoon
Hilversum en Oranje in beeld
Sporen van Oranjes in straatnamen Wim Dral
Vertrekkende Fransen en terugkerende Oranjes. Gebeurtenissen in 1813 en 1814
1898. Kroningsfeesten in Hilversum Eddie de Paepe
1924. Hoog bezoek op 500e verjaardag van Hilversum Eddie de Paepe
Jaargang 2014 nummer 1 Willem de Prater. Karel de Wijkerslooth de Weerdesteyn: Hilversums excentrieke burgemeester tijdens de Duitse bezetting Tijn Sinke
Jongensstad in Hilversum Eddie de Paepe
Trompenberg. De geschiedenis van een villapark Pieter Hoogenraad
Nummer 2 De Ronde uit de Koningstraat Ineke de Ronde
Trifolium, een bijzonder filiaal in de wijk Over het Spoor Louk van Voorden
Honderd jaar ’t Goede Woonhuys Ineke de Ronde
Nummer 3 Radio Veronica, een eigenzinnig radiostation Ineke de Ronde
Het oude postkantoor aan de Kerkstraat Eddie de Paepe
Reuring op de Ruitersweg. De vriendschap tussen de schilder Jan Rijlaarsdam en boekbinder Angelo Balzarelli Jos De Ley
Nummer 4 Hilversumse jongens in dienst van Napoleon Pieter Hoogenraad
Hilversumse zouaven, ‘kruisvaarders’ van hun tijd Piet Timmer
Legio Patria Nostra. Hilversummers in het Franse Vreemdelingenlegioen Wim Dral
Joop was zomaar verdwenen. Hilversummer Johannes Doornekamp vocht in de Spaanse Burgeroorlog Jos De Ley
Jaargang 2015 nummer 1 Hilversummers in dienst van de VOC Ineke de Ronde
Landdag Hulp aan Spanje ‘zonder geraasmakende middelen’ Renso van Bergen & Jos De Ley
Nummer 2 De Hilversumse tankgracht Pieter Hoogenraad
Ongemakken aan het Veeneind Hans Hoogenboom
Grammofoonherinneringen Tjako Fennema
Nummer 3 Vijftigste ‘Op pad met Albertus Perk’
De tapijtfabrikant en de dominee Hans Hoogenboom
De familie Goubitz Franklin Goubitz & Bart Bokhorst
Nummer 4 Branden en brandweer in Hilversum Eddie de Paepe
Materieel en locaties van de Hilversumse brandweer Jan Scheele
De dorpsbranden van 1725 en 1766 Ineke de Ronde
De Hilversumse filmbrand (1934) Eddie de Paepe
Branden in beeld
Brand De Grote Kerk Ineke de Ronde & Wim Dral
De Fabritiusschool in brand Kees van Aggelen
Boeddha, een tragisch leermoment Hans Hoogenboom
‘Een lint van vuur’. Gortdroog zeegras werd het oude A. Roland Holst College fataal Jos De Ley
Sporthalloos Kerkelanden Hans Hoogenboom
Jaargang 2016 nummer 1 Huisjesmelkers in de Hilversumse bejaardenzorg Bonnie van der Pers
Van den Bovenkamp, Deense stijlmeubelen uit Hilversum Arno Weltens
Mop Goubitz, de markante bloemist van de Gijsbrecht Franklin Goubitz
Nummer 2 Bram van der Schuyt (1931-2016)
‘Onvaderlandschlievenden’ bij de NSF Hans Hoogenboom
Nummer 3 Atelier Borgman. Ikat-weefsels en gebatikt celluloid Jos De Ley
Een Nationaal park in het Gooi? Gertrude de Raad
Het Duitse geheim van de ENCF Hans Hoogenboom
Het verhaal van Kerkelanden
Nummer 4 Themanummer: gastvrij Hilversum?
Dragondes en gendarmes in Hilversum Ineke de Ronde
‘Een hoogst zeldzaam gebeuren, waarvan de indruk diep is’, Belgische vluchtelingen in Hilversum in de Eerste Wereldoorlog Jos De Ley
Gastarbeiders in Hilversum Eddie de Paepe
Woningen voor buitenlanders midden in de villawijk Gertrude de Raad
Spaanse gasten over de vloer
Tsjernobyl Hulp Hilversum Ineke de Ronde
Asielzoekerscentrum Craailo (1992-2016) Eddie de Paepe
Jan Lamme (1940-2016)
Jaargang 2017 nummer 1 Paul Kruger in Hilversum (1901-1904) Eddie de Paepe
Mest, brenger van leven en dood Hans Hoogenboom
Nummer 2 Hilversum: een geschiedenis van 120.000 jaar. Recente inzichten in de lokale archeologie Sander Koopman
Kerkstraat 13, herinnering aan meer dan honderd jaar familiegeschiedenis Lex van Garderen
Schildersgezellen versus patroons in Hilversum Hans Hoogenboom
Nummer 3 Johan Adolf Winkler
Kindertuin van mej. Boon  Jos De Ley & Paula van den Berg
Rekesten, regenten en een dief  Wim Dral
Nummer 4 1967 Sport Wim Dral
1967 Bouwen Eddie de Paepe
1967 Verkeer Hans Hoogenboom
1967 Weer Hans Hoogenboom
Einde tijdperk Boot Eddie de Paepe
Kernreconstructie Ineke de Ronde
Jaargang 2018 nummer 1 Een gemoedelijke agrarische kolonie, die zichzelf bestuurt’ Tuinwijk bij Zonnestraal Jos de Ley
Not in my backyard (aantasting villawijken) Hans Hoogenboom
Siriusstraat: vier huizen, vier verhalen (jodenvervolging) Kees Bestebreurtje
Nummer 2 De  brinken  van Hilversum Jaap Groeneveld
Arbeiders, Van Eeden en Hilversum. Bijdragen van Jos De Ley aan de geschiedschrijving
Van N.S.F. bedrijfskoor naar concertkoor (1943-2018) Lidy Peters
Nummer 3 Sibrandus Stratingh Tresling (1836-1897) Ineke de Ronde
De kaart van Perk Anton Kos
Een zeer verdienstelijke plafondschildering’ (in Oude Raadhuis) Joke Reichardt
Nummer 4 Vee in Hilversum Ed van Mensch
Dieren in topografische- en straatnamen in Hilversum Eddie de Paepe
Drijven over driften. Schaapskudden in en rond Hilversum Wim Dral
Bijen Ineke de Ronde
Dierenasiel Crailo, de eerste vijftig jaar Eddie de Paepe
Dieren op de foto in Hilversum
Paardenkracht. Trekschuit, diligence en paardentram Ineke de Ronde
Postduivenvereniging De Snelpost in Hilversum (1917-1979) Martin Huizenga
Van hertenkamp tot kinderboerderij Eddie de Paepe
Paarden bij Publieke Werken in Hilversum (1874-1927) Martin Huizenga
Een honds bestaan Ineke de Ronde
Jaargang 2019 nummer 1 Professor’ Johannes Willem Pootjes  Ron van den Berg
Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) Hilversum Annette Koenders
Op glad ijs. Een geschiedenis van de schaatssport in het Gooi Wim Dral
Nummer 2 Het ging hen voor de wind. De twee Hilversumse korenmolens en hun molenaars Ineke de Ronde
Mijn vijver (aan de Kerkelandenlaan) Jasper Daams Jan.
Herinneringen aan Zonnestraal Hans Hoogenboom
Nummer 3 Panden vertellen verhalen! Monumenten in het centrum van Hilversum Annette Koenders
Kerkbrink 4 (muur Grote Kerk) Ineke de Ronde
Havenstraat 5 Ineke de Ronde
Emmastraat 9, de Boerderij Ineke de Ronde
De voormalige meubelfabriek in de 3e Oosterstraat Eddie de Paepe
Melkpad 11a, werk- en bergplaats van aannemer G.J. Giskes Eddie de Paepe
Hilversum en het ‘zachte goud’. Mislukte proeven met zijdeteelt Eddie de Paepe
Nummer 4 Het muziekleven in Hilversum Ineke de Ronde
Draaiorgels en orgeldraaiers in Hilversum Eddie de Paepe
Van Andriessen tot Globe. Muziekonderwijs in Hilversum Wim Dral
Het orgel van de St.-Vituskerk Cees van der Poel
Pierre Palla Concertorgel terug in de mediastad (2) Arie den Dikken
Catharina van Rennes (1858-1940) Ineke de Ronde
Muziektenten in Hilversum Annette Koenders
Jaargang 2020 nummer 1 De Collectie Hilversum Nora Bosscher
Maarten Betlem en zijn oorlogsdagboek Ineke de Ronde
Het beroep van ds. M.C. Vos in 1788 Gerrit Schutte
Nummer 2 De Hilversumse verdedigingswerken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een onderzoek naar de fysieke sporen Scarlett van der Weele
Aquarellen van Maarten Betlem Ineke de Ronde
Een echte Hilversumse villa’. Het poppenhuis van P.C. Hooftweg 3 Nora Bosscher
Nummer 3 Hilversummers aan de Hudson. Een Perk in de Nieuw Wereld Wim Dral
Diamonds are forever’.Verhalen rondom de Hilversumse Diamantindustrie Joppe Schaaper
Nummer 4 Vaccinatie en registratie als wapen in de bestrijding van een epidemie Wim Dral
Besmettelijk. Gemeentelijke voorzieningen ter isolatie Ineke de Ronde
Ramp bij Van Beusekom Ineke de Ronde
De Hilversumse afdeling van het Witte Kruis Annette Koenders
De gezonde scholier; medici op Hilversumse scholen Eddie de Paepe
De Hilversumse Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Eddie de Paepe
Van Algemeen Ziekenfonds Hilversum tot Achmea Wim Dral