Problemen bij bezorging tijdschrift!

Er is iets misgegaan bij de verzending van het decembernummer van ons Hilversums Historisch Tijdschrift! Tijdens het inpakken heeft de vouwmachine gehaperd. Een aantal leden kreeg geen tijdschrift en dus ook geen bijbehorende brief met het verzoek om te betalen.

Andere leden ontvingen twee brieven: eentje voor henzelf en daarachter eentje voor iemand anders. Allereerst -mede namens de vouwmachine- onze excuses. Het is moeilijk te achterhalen wie geen tijdschrift ontving, dus we hopen via onze website hen te bereiken.
Zo kunnen we probren te achterhalen wie zijn overgeslagen.

Hebt u, als lid van Albertus Perk, nu nog geen tijdschrift ontvangen: stuur dan een email naar penningmeester@albertusperk.nl

Maar ook de ontvangers van een ‘dubbele brief’ willen we vragen om dat door te geven, opdat we zoveel mogelijk fouten kunnen herstellen.

Nogmaals: het spijt ons zeer dat dit gebeurd is. Voor zover we weten kwam het in onze 48-jarige geschiedenis niet eerder voor!