Op Pad: Rampenfietstocht (5 mei 2024)

Zeshonderd jaar oorlogen en andere rampspoed

In de afgelopen zes eeuwen leefden de Hilversummers niet altijd in pais en vree. Dan waren het de Fransen, dan weer de Duitsers die de Hilversummers het leven zuur maakten. En was er geen oorlog dan werd het dorp van tijd tot tijd geteisterd door hevige branden. Maar ook de aanleg van de spoorlijn en de half afgemaakte verkeersdoorbraken lieten hun sporen achter in het dorp. Pieter Hoogenraad vertelde daarover tijdens de Avond van Albertus Perk op dinsdag 23 april. Nu neemt hij ons mee langs plekken waar deze rampspoed zich heeft voltrokken. Als eerste bezoeken we de Grote Kerk aan de Kerkbrink, een van de meest verwoeste kerkgebouwen in Nederland, die echter steeds weer door de Hilversummers werd opgebouwd.

Verzamelen om 14.00 uur met fiets op de Kerkbrink.

De deelname is voor leden van Albertus Perk gratis, voor niet-leden bedraagt deze € 2,50 p.p. Aanmelden van tevoren is niet nodig.