Monumentenschildjes

 Gemeente monumenten

Om de gemeentelijke monumenten in Hilversum zichtbaar te maken heeft Albertus Perk het initiatief genomen het Hilversums monumentenschild te ontwikkelen. Tijdens Monumentendag 2014 is door wethouder Van Vroonhoven het startsein gegeven voor montage van de eerste 500 schildjes door het bevestigen van een schildje op het pand van Meddens aan de Kerkbrink.

Hilversum is een kleine 800 gemeentelijke monumenten rijk. Dat is absoluut iets om trots op te zijn en van te genieten. Het blauw-gele schildje (10 x 15 cm) maakt bewoners, bezoekers en voorbijgangers attent op deze bijzonder gebouwen en gebouwensembles.

Dankzij bijdragen van Gemeente Hilversum, Dudok Wonen en Kastanje Ontwikkeling heeft Albertus Perk een eerste serie van 500 schildjes kunnen vervaardigen. Deze schildjes worden ter beschikking gesteld aan de eigenaren van gemeentelijke monumenten die op deze wijze hun woning als monument willen markeren.

 Montage

U kunt het schild met bijgeleverde schroefjes en plugjes op uw woning bevestigen. Kies daartoe een geschikte plek, bijvoorbeeld naast de entreedeur op ooghoogte (plm. 1,65m). Voor het bevestigen van het schildje is reeds vergunning verleend door de gemeente.

Bewoners / eigenaren van een pand kunnen een schildje ophalen bij de VVV op het Oosterspoorplein.

Het schild is gratis, maar we stellen het op prijs als u een vrijwillige bijdrage overmaakt. Voel u vrij. Met € 25,- zou Albertus Perk uit de kosten zijn.

De bijdrage kan worden gestort op de bankrekening van Albertus Perk: NL77RABO0137426232
t.n.v. Penningmeester Hilversumse Historische Kring Albertus Perk.