Monumentenschildje 750

Woensdag 5 juli 2023 zal nog lang een beroemde datum blijven, met de zwaarste zomerstorm allertijden. Maar ook als de dag dat in Hilversum voor de 750e keer een monumentenschildje werd aangebracht!

Aan het eind van de middag was de ergste wind al weg, maar het regende bij vlagen onaangenaam hard. Dat weerhield ons er niet van om buiten op de Larenseweg het emaillen schildje vast te gaan schroeven.

Huisnummer 253 hoort bij een complex woningen dat in 1914 ontworpen is door architecten Verschuyl en De Groot Jzn. In opdracht van de Vakbondsbouwvereeniging werden 54 huurhuizen gebouwd – vooral voor diasmantslijpers. De woningen waren na meer dan een eeuw wel aan een opknapbeurt toe. Ze zijn en worden (want het werk is nog niet af) nu in opdracht van woningcorporatie de Alliantie door Rutges Vernieuwt gerenoveerd.

Wethouder Gerben van Voorden

De Mediastad kent relatief veel bijzondere gebouwen. Rijksmonumenten zoals het Raadhuis van Dudok of de Vituskerk, maar ook meer dan 2400 gemeentelijke monumenten die zo’n monumentenschildje mogen dragen.

Wethouder Gerben van Voorden:  “Hilversum is dé stad van jonge monumenten. Dat moeten we koesteren. Monumenten zijn niet alleen oude stenen met een karakter, ze vertellen ook het verhaal van de wijk. Juist ook die monumenten moeten toekomstbestendig worden gemaakt. Dus verduurzamen met behoud van het unieke karakter van de woningen. Naast de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is hier bewust gekozen voor de restauratie van het oorspronkelijke gevelbeeld en het herstel van de originele kleuren.”

Ook directeur Anne Oosterbaan van de Alliantie en voorzitter Ed van Mensch van ‘Albertus Perk’ vertelden aan de aanwezige buurtbewoners over het belang van het bewaren van dit soort historische woningen. Het meest gehoorde woord was ‘koesteren’.

Hoogtepunt was uiteraard het daadwerkelijk vastschroeven van het jubileumbordje. Dat gebeurde door de bewoonster van het huis en door de uitvoerder van ‘Rutges Vernieuwt’. Tot slot van het evenementje was er voor alle aanwezigen een ijsje-in-de-regen voor de deur van een ander mooi monument, het kappershuisje van Dudok aan het Den Uylplein.

(foto’s Joost Huijsing)