Montessorischool geen monument, slopen maar!

(foto Dudok Architectuur Centrum)

Burgemeester en Wethouders van Hilversum geven toestemming voor de sloop van de Montessorischool Centrum aan de Naarderstraat. Ook al zijn (vrijwel) alle deskundigen het erover eens dat het bestaande gebouw (uit 1982) grote cultuurhistorische waarden heeft. Het pand is een ontwerp van architect W.G. Elshuis en een mooi, gaaf voorbeeld van de stroming ‘structuralisme’.

Toen bijna twee jaar geleden het schoolbestuur met nieuwbouw- en sloopplannen kwam heeft ‘Albertus Perk’ voorgesteld om het bijzondere schoolgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De gemeente heeft daarop advies aangevraagd aan een extern bureau, De Fabrique, en een duurzaamheidsscan laten uit voeren door NIBE. De conclusies: het gebouw is beslist de moeite van het beschermen waard en het is mogelijk het te verduurzamen zonder het te zeer aan te tasten.

De externe rapporten zijn beoordeeld door de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten. Die CRKM handelde niet op eigen gezag, maar kreeg de opdracht van het gemeentebestuur. Een citaat uit het CRKM advies: “De Montessorischool Centrum moet met recht aangewezen worden tot gemeentelijk monument.”

Het is goed gebruik dat het college van Burgemeester en Wethouders zo’n advies overneemt, maar nu even niet. Het college lapt het zelf-gevraagde advies aan haar politieke laars. Het schoolbestuur mag het slopersbedrijf gaan uitzoeken.

Dit is nu de tweede keer in korte tijd dat de politiek het op monumentengebied beter meent te weten dan de deskundigen. Eind vorig jaar werd al besloten dat de panden Noorderweg 42 en 44 ook tegen de vlakte mogen, hoewel het gemeentelijke monumenten zijn.

Onderstaand het uitgebreide artikel dat zaterdag in de Gooi en Eemlander verscheen.

G&E Montessori