‘Melkhuisje Oude Meentweg’ wordt monument

De meeste Hilversummers kennen ‘Het Melkhuisje’ als de tennisclub aan de Bussumergrintweg. Maar we hebben er nóg eentje. Aan de rand van het Spanderswoud staat een opvallend oud pandje dat ook Melkhuisje genoemd wordt.

Meer dan drie jaar geleden heeft onze Historische Kring aan de gemeente gevraagd om dit minder bekende Melkhuisje op de lijst van Gemeentelijke Monumenten te plaatsen. Vandaag kregen we de officiële mededeling dat Melkhuisje aan de Oude Meentweg nummer 3 die monumentenstatus heeft gekregen.

Hieronder een ansichtkaart uit 1904 (privé collectie Joost Huijsing) – abusievelijk staat hier dat het pand in ‘s-Graveland zou staan.

Het bijzondere pandje met de twee puntdaken (twee beukig heet dat in vaktaal) dateert uit ongeveer 1840. Aanvankelijk gebouwd als woonhuis heeft het ongeveer een eeuw lang een horeca-bestemming gehad. Hilversummers kenden het onder veel namen: Uitspanning Spanderswoud, Melkhuisje Spanderswoud, Uitspanning Van Bemmel en Theehuis Spanderswoud. En dan is het ook nog een pannenkoekenhuis geweest en was er een kleine camping bij.

Eind vorige eeuw kreeg het pand weer een woonbestemming en dat heeft ‘het Melkhuisje’ nog steeds. Hier als Pdf de brief met bijlagen van de gemeente Hilversum.

Redengevende Omschrijving, adviezen CRKM Besluit Oude Meentweg 3