Ledenavond: Van ‘heidens’ urnenveld tot Sint-Janskerkhof 

Lezing door Henk Michielse: Christelijke opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw)

 

Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders in het Gooi hun doden; zie met name het grafveld aan de Liebergerweg te Hilversum. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden daar ineens begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de ‘heidense’ opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur er uit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paepse stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zo iets als ‘omgangsoecumene’? En tot slot: wat betekende het Sint-Janskerkhof? Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.

Dr. Henk Michielse is historicus en sociale wetenschapper. Hij werkte als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 actief voor het historisch genootschap Tussen Vecht en Eem. Hij was onder meer coördinator van het onderzoeksproject Katholiek en protestant, dat in 2013 werd afgesloten met het boek Geuzen en papen – katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 (400 pagina’s, geïllustreerd, Uitgeverij Verloren).

Datum: 28 mei
Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote kerk, ingang Oude Torenstraat.