Ledenavond 24 mei 2022: ‘De grenzen van de wildernis’ 

‘De grenzen van de wildernis’
Een onderzoek naar de maximale uitbreiding van het veen aan de randen van het Gooi.

Uit straatnamen als Veeneind (tegenwoordig Emmastraat) en Turfstraat blijkt wel dat veen een rol heeft gespeeld in de Hilversumse geschiedenis. Tot zo’n duizend jaar geleden werd het Gooi omringd door grote veengebieden: een ondoordringbare wildernis.

Vanaf de middeleeuwen hebben ontginningen en turfwinning ervoor gezorgd dat er veel veen is verdwenen. Restanten van veen vinden we nog op diverse plekken in de omgeving van Hilversum, zoals bij de Egelshoek, Monnikenberg, en het Hilversums Wasmeer.

Het vraagstuk tot waar het veen rondom het Gooi heeft gelegen, houdt landschaps-onderzoekers al tientallen jaren bezig.

Deze lezing ‘De grenzen van de wildernis’ gaat eerst in op de zeespiegelstijging en de landschapsontwikkeling in West-Nederland in het Holoceen en doet daarna verslag van de spannende speurtocht naar de grenzen van de veenbedekking rondom het Gooi en de onverwachte resultaten die dit unieke onderzoek heeft opgeleverd.

Drs. Sander Koopman gaat deze ledenavond voor ons verzorgen. Hij is voorzitter van AWN Naerdinclant en redacteur Archeologie bij de Stichting Tussen Vecht en Eem. Hij doet onderzoek naar de geologie en archeologie van het Gooi. Hij heeft tientallen artikelen en e-boeken gepubliceerd en is werkzaam als beleidsadviseur bij ProRail

Deze ledenavond wordt gehouden in de Grote Kerk, ingang Oude Torenstraat 6.
Deur open om 19.30 uur, start om 20.00 uur, einde ca. 22.00 uur.