Kamrad 3 augustus 2014

Het Kamrad dankt zijn naam vermoedelijk aan het uitbreidingsplan voor Hilversum uit 1935. Op de bij dit plan horende tekeningen is bebouwing getekend, die in het platte vlak grote gelijkenis vertoont met een kamrad. Nadere beschouwing van het plan maakt duidelijk dat het de bedoeling is om een mooie overgang te maken tussen stad en natuur. In het uiteindelijk in de jaren zestig uitgevoerde ontwerp is de associatie met een kamrad veel minder voor de hand liggend. De wijze waarop groen en bebouwing op elkaar ingrijpen is echter veel verder uitgewerkt.

Gedurende een wandeling van ca. anderhalf uur lieten Piet Bakker en Henk Dirkx zien hoe Dudok in dit bijzondere stukje Hilversum natuur en stad op prachtige wijze met elkaar heeft verweven.