Jaarverslag Monumenten 2017

De leden van de werkgroep waren in het afgelopen jaar: Lex van Waarden, Haakon Brouwer, Harry van der Voort, Henk Dirkx, Piet Bakker en als vertegenwoordiger van het bestuur Erik van den Berg. Marieke Middelhoff zal deze plek van hem gaan overnemen.

Door verschil van inzicht tussen Hilversum PasOp (HPO) en Albertus Perk (AP) over de stautus van de werkgroep hebben de vertegenwoordigers van HPO (Lex van Hengstum en Eric van Dijl) zich in de loop van het jaar teruggetrokken.

Door privé omstandigheden heeft de voorzitter Lex van Waarden er voor gekozen te stoppen.
In de ledenvergadering van maart 2017 zal officiëel afscheid van hem worden genomen.
Erik van den Berg zal  voorlopig de rol van waarnemend voorzitter op zich nemen.

De werkgroep vergaderde in 2017 vier maal.

Vele ondewerpen zijn in de vergaderingen besproken. Ik vermeld de belangrijkste onderwerpen:

– Het proces over de KRO is (zoals bekend) verloren. Achter het hoofdgebouw aan de

Emmastraat zijn de bouwactiviteiten van STEBRU al in een vergevorderd stadium.

– Er zijn grote plannen voor de verbetering van het Stationsgebied en het gevolg hiervan is, dat het GAK-gebouw gesloopt zal worden. AP legt zich daarbij neer, maar de Erfgoedvereniging Heemschut zal verder gaan procederen om het gebouw te behouden.

– Er is ook heel goed nieuws over het afgelopen  jaar: de voormalige EURO-bioscoop is gelukkig behouden met de vestiging van grandcafé MOUT en een bierbrouwerij. AP heeft in het verleden als een van de eersten aandacht gevraagd voor dit gebouw.

– Het Aloysius-gebouw bij de tunnel zal weer de functie van school krijgen (ATC) en in dit gebouw zullen dus geen appartementen komen.

– De Monnikenberg was gekocht door BOEI, maar deze wil het gebouw weer verkopen.

– Het is nog wachten op nadere berichten: in de voormalige Clemenskerk zit nog steeds géén trampolinecentrum.

– Ook de aula van de Bosdrift begraafplaats heeft na een mooie restauratie nog steeds geen bestemming gekregen en staat dus nog leeg. AP heeft in het verleden meerdere malen aandacht gevraagd voor dit gebouw.

– Het landgoed Zonnestraal was het eigendom van de woningbouwver. De Alliantie en de overdracht hiervan naar een nieuwe eigenaar zal in 2018 plaats vinden. Met de UNESCO-status van werelderfgoed is men druk bezig.

– Er zijn zeer concrete plannen voor de bouw van huizen achter het Molenaarshuisje tussen de Hoge Naarderweg en de ’s-Gravelandeseweg.

Erik van den Berg

(waarnemend voorzitter van de werkgroep monumenten)