Jaarverslag Monumenten 2012

In mei overleed plotseling ons zeer gewaardeerde werkgroeplid Roel Leenders.
Hij laat een grote leegte achter gezien zijn vele bijdragen gedurende zo’n vijftien jaar voor de Hilversumse Historische Kring.

Pieter Hoogenraad, die jarenlang inspirerend voorzitter van de werkgroep was, nam afscheid en werd opgevolgd door Lex van Waarden, architect.
Gelukkig sloten zich nog twee nieuwe leden bij de werkgroep aan, zodat die nu uit zeven personen bestaat.

De werkgroep:

  • vergaderde vijfmaal
  • hield een presentatie op de ledenavond van oktober
  • werkte mee aan de Dag van de Architectuur
  • aan de Open Monumentendagen
  • aan de excursies in het kader van Op stap met Albertus Perk

Leden van de werkgroep maakten een fietstocht met de wethouder monumentenzorg, waar ook ambtenaren aan meededen, en hadden tweemaal een gesprek met hem.

Ook een gesprek met de stadsbouwmeester vond plaats in 2012, informatie wederzijds is gewenst.

Er werd bij de gemeente commentaar geleverd op:

  • de bouwplannen voor Anna’s Hoeve
  • het Groenstructuurplan
  • de Structuurvisie 2030
  • het ontwerpbestemmingsplan Langgewenst

Daarnaast zijn in 2012 drie aanvragen ingediend voor plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst, nl. de aanbouw van de KRO uit de jaren vijftig aan de Emmastraat (met de letters KRO), de panden Julianalaan 6-8 en Vaartweg 109. Het wachten is nog op een uitspraak over eerder ingediende aanvragen, zoals die voor het Aloysiuscollege en het Molenaarshuisje aan de ’s-Gravelandseweg.

Ook in 2012 is weer zinvol samengewerkt met het Cuypersgenootschap, de Bond Heemschut en de Stichting PasOp!

Joke Ubbink