Jaarverslag Albertus Perk 2012

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar zes keer in vergadering bijeen. In de Algemene Leden Vergadering van 27 maart waren er geen mutaties in de samenstelling van het bestuur.

 Ledenbestand

Aan het einde van dit verslagjaar had de vereniging 1.167 adressen waarnaar ‘Eigen Perk’ werd verstuurd. In de loop van dit jaar waren er 28 opzeggingen en er zijn 10 leden geroyeerd omdat zij meer dan twee jaar geen contributie hebben betaald. Daarnaast zijn er 26 leden uit het ledenbestand verwijderd (overlijden, verhuizen, onbestelbaar, opzegging) en 42 nieuwe leden ingeschreven. Omdat het Hilversums Historisch Tijdschrift ‘Eigen Perk’ intussen geheel in kleur verschijnt is met ingang van 2012 de minimum contributie met € 3 per jaar verhoogd en dus € 18 geworden.

 Ledenavonden

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod op de ledenavonden:

 • januari: Een verhaal over gastarbeiders in het Gooi; Hans Mous
 • februari: Wereldomroep; Albert Bek
 • maart: Hilversumse Canon in relatie met Canon TVE en de Nederlandse Canon; Ed van Mensch, Kees van Aggelen, Nico Leerkamp
 • april: Hilversumse dwangarbeiders; Els Kiewik – Peters, Egbert Pelgrim
 • mei: Backstage verhalen en muziek uit de platenstudio; Tjako Fenne- ma, Ruud van Lieshout
 • september: HIK; Marijke Koeman
 • oktober: Monumentenzorg; Lex van Waarden, Henk Dirkx
 • november: Sociëteit De Unie; Martin Ravenswaaij

 Op pad met Albertus Perk

Ook weer een gevarieerd aantal zomerse zondagen ‘Op pad …’, te weten:

 • mei: Joodse begraafplaats, Hans Roos
 • juni: Hilversum Kerkenstad, Pieter Hoogenraad, Jurjen Zijlstra
 • juli: Wandelmeent; Judith Kortland
 • augustus: Laapersveld en zijn omgeving; Piet Bakker, Henk Dirkx
 • september: Historische binnenstad; Kees van Aggelen

 Beleidsnota 2013 – 2018

Door het bestuur is een Beleidsnota opgesteld voor de komende vijf jaren.

Nico Leerkamp, 9 januari 2013