Jaarverslag Albertus Perk 2007

 Algemeen

Het bestuur kwam het afgelopen jaar zeven maal in vergadering bijeen.

In februari hebben we helaas afscheid genomen van Ed van Mensch. Hij heeft jarenlang op voortreffelijke wijze zijn bijdrage geleverd als bestuurder, maar blijft gelukkig met zijn vrouw de ledenadministratie verzorgen.

Het was een roerig jaar voor Hilversum op historisch gebied. We maakten en maken ons nog steeds grote zorgen over de historische collectie van Museum Hilversum en hebben daarover de gemeente enige malen aangeschreven. Dat geldt ook voor de straatnaamwijzigingen, zoals het terrein Langgewenst en de vernoeming van een deel van de Lage Naarderweg in Mies Bouwmanboulevard.

Voor het lustrum 2010 hebben we als onderwerp begraven en begraafplaatsen gekozen.

 Ledenavonden

De ledenavonden werden weer goed bezocht dit jaar.
In januari kwam Jan Lohmeijer uit het hoge noorden om te vertellen over genealogie en wat zijn zoektocht naar zijn familie had opgebracht.

De lezing in februari stond in het teken van religie. Pastoor Leen Wijker vertelde over de Oud-Katholieke kerk en architect Hans Jans lichtte de bouw toe. Vervolgens namen de toehoorders een kijkje in de kerk.

Annette Koenders belichtte in maart enkele architecten die veel gebouwd hebben in Hilversum, waaronder London en Elling. Niet alleen de bouwwerken, maar ook de mens achter de architect kwamen aan de orde.

Het 75-jarig bestaan van het raadhuis was natuurlijk reden om Arie den Dikken uit te nodigen voor een lezing. Hij ging in april in op diverse aspecten van de bouw en het gebruik van de jubilaris. Ook de zwarte periode, de oorlogsjaren, passeerde de revue. Een maand later stond Dudok weer centraal. Peter van Dulst vertelde over het project Dudok Revisited in Liebergen.

Na de zomer gaven Ton Verver en Niels Kranenburg een blik achter de schermen van het Mediapark en in oktober was de avond gewijd aan honderd jaar brandweer. John van der Zwan belichtte niet alleen de geschiedenis, maar liet ook aspecten van de hedendaagse organisatie zien.

De laatste lezing ging over het Laanstraatbuurtje. Flos Wisse Smit en Ed van Mensch vertelden hoe het tot stand gekomen is.

 Zomerexcursies

De succesvolle zomerexcursies onder het motto ‘Op pad met Albertus Perk’ kregen dit jaar een vervolg en ook nu was de belangstelling weer groot.

Jan Lamme begon met een fietstocht langs de waterwegen bij Hilversum, waaronder de Gooise Vaart, die vanaf 1650 met een geregelde veerdienst op Amsterdam een belangrijke verkeersader was. Bram van der Schuyt en Ineke de Ronde vervolgden de maand erna hun in 2006 begonnen wandeling over de ’s-Gravelandseweg. In juli werd er weer gefietst. Onder leiding van Pieter Hoogenraad werd een aantal plekken van historisch belang, die een bordje in het kader van Leesbaar Hilversum hebben gekregen, bezocht.

Piet Bakker leidde ons rond over de Noorderbegraafplaats en wees het grote aantal belangstellenden op de enorme diversiteit aan bomen en struiken.

De laatste excursie in september werd verzorgd door Kees van Aggelen, die de deelnemers meenam door de Hilversumse binnenstad. Vanwege het ongelukkig samenvallen van de wandeling met Hilversum Alive, herhaalde hij de wandeling begin november.

 Tijdschrift ‘Eigen Perk’

In het eerste nummer schreef Eddie de Paepe over de huisvesting van gastarbeiders vanaf de jaren 60, haalde pottenbakster Jean Rommens herinnering op uit haar jeugd in Hilversum en schreef Wim Verweij over de Wisseloordbunker.

Kees van Aggelen beschreef in nummer 2 de Hilversumse jaren van Jelle Hingst. Verder in dat nummer de rol van de NSF bij kamp Amersfoort door Gerard Raven, een artikel van de hand van Nico Leerkamp over architecten en hun werkwijze en de eerste aflevering van een nieuwe rubriek over verzamelaars van oude ansichten. Percy Poolman beet het spits af met zijn top 15.

Nummer 3 bevatte een zoektocht naar de betrokkenen bij een cadeautje uit 1817 door Ineke de Ronde en de reconstructie door Egbert Pelgrim van de gebeurtenissen rond de gasfabriek van Hafkenscheid. Verder zocht Meyl van Aalst de geschiedenis van scherpschuttersvereniging Willem III uit en kwam Jan Verboom met zijn keuze ansichten.

Het vierde nummer, zoals gebruikelijk een themanummer, was dit keer geheel gewijd aan 1907. Verschillende aspecten van het Hilversum van 100 jaar geleden kwamen aan de orde, zoals de sociale omstandigheden, bestuurskwesties, religie en vermaak, maar ook het oprichten van de brandweer, de prijsvraag voor het raadhuis, erfgooiers en de tunnelkwestie.

 Leden

In het verslagjaar meldden 79 nieuwe leden zich aan. Opvallend is dat de laatste tijd ook veel mensen buiten Hilversum lid worden. Natuurlijk zijn er ook opzeggingen geweest, maar dit aantal bleef achter bij de aanwas, zodat we ons kunnen verheugen in de doorzettende stijgende lijn. Per saldo groeide het ledenaantal met ruim 25 tot 1105.