Jaarverslag 2022 Commissie Cultureel Erfgoed

Jaarverslag 2022 Commissie Cultureel Erfgoed van de 

Hilversumse Historische Kring Albertus Perk

Belangrijk is te melden dat de commissie het afgelopen jaar is uitgebreid met twee enthousiaste leden: Carry van Perlstein en William Poutsma! Hun betrokkenheid en deskundigheid hebben zij al bij diverse zaken kunnen inbrengen.

Wat heeft de commissie kunnen betekenen?

Regelmatig blijkt dat bij vernieuwingsplannen, hetzij van de kant van de ontwikkelaar hetzij van de kant van de gemeente Hilversum, langs de rand van wet en regelgeving gegaan wordt dan wel gepasseerd of vergeten. Dit betekent dat onze alertheid en betrokkenheid noodzakelijk zijn om een aantal zaken weer op het goede spoor te krijgen door brieven te schrijven aan het College van B&W en de Raad. Regelmatig wordt hiervan melding gedaan in de plaatselijke pers. Soms vraagt deze handelwijze geduld, maar er worden ook successen geboekt. Dat is gelukkig ook in de lokale pers terug te lezen! Vlak voor de jaarwisseling bleek bijvoorbeeld dat plannen met betrekking tot verbouwing van het Ter Meulenpavilioen (onderdeel van het Zonnestraalcomplex) opnieuw bekeken gaan worden en dat de gemeente de regie straffer gaat voeren! We blijven alert met betrekking tot het postcodegebied 1221 en bij de randgebieden daarvan (Dudok café, voormalig Van Son terrein, Wybertjes fabriek). Extra aandacht is er voor de Noorderweg bij de nummers 42 en 44. Wij hebben het gemeentebestuur erop gewezen dat deze gemeentelijke monumenten niet opgeofferd mogen worden ten behoeve van planontwikkeling aldaar.

Zoals ook in het vorige jaarverslag genoemd zijn er diverse projecten die gevolgd worden. Te noemen zijn: de plannen voor de invulling van de Kerkbrink en de mogelijke ontwikkelingen rond het Ster-gebouw op het Arenapark. 

Ook in 2022 is er in maart op voordracht van de CCE door HHK Albertus Perk een Compliment uitgereikt. En wel aan Amin Usman van Boekhandel Voorhoeve uit waardering voor renovatie van het Dudokmonument Kerkstraat 82! (het voormalige C&A-gebouw).

Henk van Lambalgen, secretaris CCE