Inspraak Omgevingsvisie Hilversum 2040

Al zeven jaar geleden (2016) is in ons land de ‘Omgevingswet’ aangenomen, waarin allerlei oude wetten over onze leefomgeving worden samengevoegd: milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, natuur, monumentenzorg, bodem en geluid. Onderdeel van de nieuwe wet, die overigens pas volgend jaar van kracht wordt, is dat alle overheden (rijk, provincies, gemeenten) een visie moeten maken.

Zo beschrijft de Omgevingsvisie Hilversum 2040 een toekomstbeeld voor de gemeente Hilversum. Hoe blijft Hilversum een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven? Die Hilversumse Omgevingsvisie moet midden van dit jaar worden aangenomen door de gemeenteraad en voordat het zover is mogen allerlei organisaties (en burgers) inspreken. Omdat monumentenzorg en cultureel erfgoed onderdeel van die visie vormen heeft ook Albertus Perk van de inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt. Daarover hebben we een uitgebreide brief naar de gemeente verstuurd. Onderaan dit artikel kunt u die in zijn geheel lezen.

We verzonden daarover ook een persbericht en dat luidt:

Hilversum moet erfgoed hoger op de lijst zetten

In de Ontwerp-Omgevingsvisie Hilversum 2040 komt de levende geschiedenis van de stad op de allerlaatste plaats. Dat is de belangrijkste conclusie van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk. Het is ook ons belangrijkste bezwaar tegen het voorliggende ontwerp. De gemeente lijkt erfgoed zo niet serieus te nemen.

Het geringe belang dat de gemeente hecht aan het cultureel erfgoed staat centraal in de zienswijze op de Ontwerp-Omgevingsvisie die Albertus Perk naar de gemeente stuurt. Daarbij gaan de plaatselijke historici vooral uit van de eigen doelstelling: de zorg voor ons plaatselijke cultureel erfgoed.

Dat moet veel meer benadrukt worden in het stuk van de gemeente: “Er wordt geen verbinding gemaakt met de nog bestaande waardevolle restanten uit het Hilversumse verleden. Monumenten zijn daarbij primaire aandenkens. Ze maken deel uit van ons collectieve bewustzijn en beleving. Aandenkens die ons als Hilversummers samenbindt, nu en ook in 2040. Wij achten het een groot gemis dat in uw Ontwerp-Omgevingsvisie geen sprake is van werken met, uitbouwen van, behouden van en versterken van deze Hilversumse erfgoedaspecten.”

Het stoort Albertus Perk daarom dat erfgoed als Hilversumse waarde op de allerlaatste, dertigste plaats wordt gezet. De historische kring acht dit niet acceptabel. Erfgoed verdient een veel hogere plaats. Monumenten horen daar vanzelfsprekend bij. Die mogen niet worden opgeofferd worden ten behoeve van nieuwbouw.

Tot zover ons persbericht. En hier staat de volledige brief aan de gemeente:

zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie 4-4-2023 (1)