Fotoverslag van de Avond van AP in maart

Op 28 maart was de verkiezing van de Mooiste Straat van Hilversum uiteraard het hoogtepunt (klik hier), maar we hebben die avond nog meer meegemaakt. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering!

Twee nieuwe bestuursleden werden officieel benoemd: Albert Bek en Bob Houthuyzen, welkom! We namen afscheid van Rients Slippens, voorzitter Ed van Mensch sprak een jaarrede en de financiën van het afgelopen jaar zijn goedgekeurd.