Evenementen

Tot de evenementen rekenen wij de elke vijf jaar terugkerende lustrumviering.
Per lustrum viering wordt een thema gekozen waarna een team van deskundige leden en buitenstaanders uitvoerig onderzoek verricht aan de hand van het gekozen thema. Dit onderzoek resulteert in de publicaties en het opzetten van tentoonstellingen in samenwerking met Goois Museum en het Streekarchief Gooi- en Vechtstreek.

Lustrumboek ‘Oases van rust’

Ter gelegenheid van ons zevende lustrum kwam het boek ‘Oases van rust’ uit, geschreven door een groot aantal auteurs. Het gaat over de begraafplaatsen in Hilversum.

In 2015 (het achtste lustrum) komt een boek uit over de Hilversumse winkelstand.

Bij eerdere lustra verschenen de publicaties:

  • Eén en ander over Albertus Perk
  • Het leven van Doctor van Hengel
  • Hilversum 1850, Leven en werken in een dorp van landbouw en textielnijverheid
  • Hilversum en de Omroep, de verschillende aspecten van de relatie tussen Hilversum en de Omroep
  • Oorden van Schoonheid, buitenplaatsen en landgoederen in Hilversum.