De Montessori-estafette

  1. Eerst zijn er slooppannen.
  2. Dan vraagt Albertus Perk om monumentenstatus.
  3. Daarna komt er een adviesronde.
  4. De adviezen wijzen richting monumentenstatus.
  5. Vervolgens besluit het college tóch tot sloop.
  6. AP en Heemschut tekenen bezwaar aan.
  7. Wethouders willen gewoon door.
  8. Vragen voor de gemeenteraad.

Het is een spannend feuilleton.
Wat moet er gebeuren met het bijzondere gebouw uit de jaren tachtig. School en gemeentebestuur kiezen voor de makkelijkste optie: sloop en nieuwbouw. Daarbij gaan partijen langs de rand van ‘netjes’. Burgemeester en wethouders vragen om een advies van hun eigen monumentencommissie, maar als dat niet overeenkomt met de gemeentewensen dan wordt het advies genegeerd.

In september maken Heemschut en Albertus Perk bezwaar tegen de afwijzing van de monumentenstatus en dan gebeurt er iets raars. In de plaatselijke krant De Gooi en Eemlander worden twee wethouders geciteerd, die net doen of de bezwaren van de erfgoedbeschermers niet van groot belang zijn. Ze gaan gewoon door met de voorbereidingen voor sloop en nieuwbouw.

Dat is een manier van doen die de erfgoedverenigingen niet kunnen en willen accepteren. Op maandag 18 september krijgen alle gemeenteraadsleden een brief met het verzoek om hier echt serieus op in te gaan. Je kan niet doen alsof je moderne architectuur belangrijk vindt, maar als puntje bij paaltje komt toch gewoon gaan slopen….

Wordt vervolgd.

Eerdere berichten over de Montessorischool kunt u hier lezen:
https://albertusperk.nl/montessorischool-geen-monument-slopen-maar/
https://albertusperk.nl/bezwaar-van-albertus-perk-heemschut/

Hieronder de brief van Albertus Perk en Heemschut.

AP-CCE en Heemschut, Montessorischool vragen aan Raad, 15 sept. 2023