Bestuur en redactie

 Bestuursleden:

Voorzitter en ledenavonden:

Erik v.d. Berg
Dalweg 3, 1217 HX Hilversum
tel: 624 74 06
email

Secretaris:
Marieke Middelhoff
Hazelaarlaan 13
1214LK Hilversum
tel: 035 – 624 98 60
Penningmeester:

Udo Heinsman
Koningsstraat 1-U, 1213 AW Hilversum
tel: 656 03 70

Public Relations:

Rients Slippens
Koningsstraat 1-S, 1213 AW Hilversum
tel: 693 48 80
email

Bestuurslid:

Ed van Mensch
J.H.B.Koekkoekstraat 26, 1214 AD Hilversum
tel: 623 49 13
email

Lid werkgroep ledenavonden:

Kees v. Aggelen
Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum
tel: 683 52 82

Lid werkgroep Monumenten:

 

 Redactieteam ‘Eigen Perk’

Eindredactie:

Eddie de Paepe
Kolhornseweg 89, 1213RR Hilversum
tel: 624 10 26

Redactieleden

Wim Dral
O. Loosdrechtseweg 63, 1215 HB Hilversum
tel: 621 13 85

Ineke de Ronde
Taludweg 121, 1215 AE Hilversum
tel: 623 62 23

Hans Hoogeboom
Fred. van Eedenlaan 2
1215 EN Hilversum
tel: 62 84 213

Annette Koenders
tel: 06 22 94 76 41

 

 Overig

Ledenadministratie; adreswijzigingen, opzeggingen, bezorging Eigen Perk

Ed van Mensch
J.H.B.Koekkoekstraat 26, 1214 AD Hilversum
tel: 623 49 13
email

 Onze rekeningnummers

De contributierekening is:
NL64INGB0000307328
t.n.v. Penn Hilversumse Hist Kring Albertus Perk

De algemene rekening bij Rabo is:
NL77 RABO 0137 4262 32
t.n.v. Hilversumse Historische Kring Alb. Perk

Share