Bestuur en redactie

 Bestuursleden:

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd.

Voorzitter :
Willem A. van der Spek
Staringlaan 24
1215 BS Hilversum
tel: 035 – 62 47 804 of 06 – 44 59 12 41
E-mail: willemvdspek@gmail.com

Secretaris:
Marieke Middelhoff
Hazelaarlaan 13
1214LK Hilversum
tel: 035 – 624 98 60
E-mail: info@albertusperk.nl
Penningmeester:

Udo Heinsman
Koningsstraat 1-U
1213 AW Hilversum
tel: 035 – 656 03 70
E-mail: penningmeester@albertusperk.nl

werkgroep ledenavonden:

Kees v. Aggelen
Siriusstraat 24
1223 AN Hilversum
tel: 035 – 683 52 82
E-mail: keesvanaggelen@gmail.com

Commissie cultureel Erfgoed:

Henk van Lambalgen
Joh.Geradtsweg 60
1222 PW Hilversum
tel: 06 – 20 97 34 49
E-mail: h.vanlambalgen@kpnmail.nl

Public Relations, ONLINE & SOCIAL MEDIA:

Joost Huijsing
Rita Reyshof 10
1223 MH Hilversum
tel: 06 -39 56 26 95
E-mail: joosthuijsing@me.com

VICEVOORZITTER EN ADVISEUR BESTUURSZAKEN:

Albert Bek
Acaciapark 108
1213 LE Hilversum
tel: 06 – 10931398
E-mail: 
ajmp.bek@gmail.com

DIGITALISERING EN DATAVERWERKING:

Bob Houthuyzen
Achter Sint Vitus 8
1211 PL Hilversum
tel: 06 – 24288369
E-mail: bob.houthuyzen@albertusperk.nl

 Redactieteam ‘Hilversums Historisch Tijdschrift’

Eindredactie:

Eddie de Paepe
Kolhornseweg 89
1213RR Hilversum
tel: 624 10 26
e-mail: depaepe@upcmail.nl

Redactieleden

Wim Dral
Oude Loosdrechtseweg 63
1215 HB Hilversum
tel: 06 – 12 62 56 82
e-mail: wimdral@kpnmail.nl

Ineke de Ronde
Taludweg 121
1215 AE Hilversum
tel: 623 62 23
e-mail: i.de.ronde2@kpnplanet.nl

Annette Koenders
Snelliuslaan 63
1222 TC Hilversum
tel: 06 22 94 76 41
e-mail: amkoenders@gmail.com

 

 Overig

Ledenadministratie; adreswijzigingen, opzeggingen, bezorging Hilversums Historisch Tijdschrift

Ed van Mensch
J.H.B.Koekkoekstraat 26
1214 AD Hilversum
tel: 623 49 13
ledenadministratie@albertusperk.nl

 Onze rekeningnummers

De contributierekening is:
NL64INGB0000307328
t.n.v. Penn Hilversumse Hist Kring Albertus Perk

De algemene rekening bij Rabo is:
NL77 RABO 0137 4262 32
t.n.v. Hilversumse Historische Kring Alb. Perk