Categorie: Nieuws

Piet Bakker ontvangt Emil-Ludenpenning

Onder grote belangstelling ontving Piet Bakker op 11 oktober jl. in de burgerzaal van het oude stadhuis te Naarden uit handen van jurylid Karen Heerschop de Emil-Ludenpenning 2019. De penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de regionale geschiedenis en het behoud van het cultureel en landschappelijk erfgoed in het Gooi. De penning wordt toegekend door vier organisaties: de Stichting Goois Natuurreservaat, de Stichting Stad en Lande van Gooiland, de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. Piet Bakker was en is actief in tal van gremia die zich voor het behoud van de natuur en het culturele erfgoed in het Gooi inzetten. Zo is hij sinds jaar en dag lid van de commissie cultureel erfgoed van Albertus Perk.

Op de foto: Piet Bakker in het midden met de oorkonde behorende bij de Emil-Ludenpenning. Aan weerszijden van hem de voorzitters van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de penning.

Een informatiebordje voor de KROon

Naast de ingang van de KROon hangt sinds kort een informatiebordje van Albertus Perk in het kader van het project Leesbaar Hilversum. De KROon, een complex van 85 appartementen (waarvan een deel zorg) verrees op de plaats van de vroegere KRO-studio aan de Emmastraat. De ANWB en Stichting BPL Pensioen, de eigenaresse van het complex, waren zo vriendelijk het bordje te sponsoren.. 

Op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur organiseert Hilverzorg een koffieochtend in de KROon voor (buurt)bewoners. Daarnaast is er in het complex een wijkteam van Hilverzorg voor de verzorging en verpleging van buurtbewoners die daar behoefte aan hebben.

 

Bij het bordje: Daisy van Cleef, wijknetwerker van Hilverzorg in de KROon en Rients Slippens, bestuurslid van Albertus Perk en bewoner van het complex.

Mooiste plekje verkozen

Op dinsdag 26 maart 2019, na afloop van de algemene ledenvergadering, kozen de aanwezige leden van Albertus Perk uit 70 nominaties het mooiste plekje. Eerder hadden de bezoekers van de bibliotheek hun stem al uitgebracht. Bij elkaar opgeteld was de uitslag:

1 en 2 (ex aequo). Pinetum Blijdenstein en de vijver in de Laan van Vogelenzang (elk 16 stemmen)
3. Zonnestraal (12 stemmen)
4. De Hoorneboeg (11 stemmen)
5 t/m 7. De Costerustuin, de Oude Haven en de Laapersvijver (elk 9 stemmen)
8 t/m 10. Het Corversbos, het Dudokpark e.o. en Gedenkt te Sterven (elk 8 stemmen)

Op zondag 5 mei 2019 organiseert de historische kring een fietsexcursie langs deze plekjes. Start om 14:00 uur op de Kerkbrink. Leden gratis, niet-leden â €2,50 p.p..

Pinetum Blijdenstein

Vijver Laan van Vogelzang

Zonnestraal, Beukenlaantje

Komende ledenavonden in de Grote Kerk

 

De komende ledenavonden zullen plaatsvinden in de Grote (NH) Kerk op de Kerkbrink. De ingang is aan de achterkant van de kerk aan de Oude Torenlaan.

Aanvang zoals altijd om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.