Categorie: Nieuws

Albertus Perk bezoekt ‘Bosdrift’

Het bestuur van de Historische Kring heeft deze week de prachtige oude Begraafplaats aan de Bosdrift bezocht. Directeur Anita van Loon van de Uitvaartstichting Hilversum leidde ons rond in het gerenoveerde hoofdgebouw en door het ruim 130 jaar oude het terrein. In 1889 ontworpen door tuinarchitect Leonard Springer. Een korte foto-impressie met de aanbeveling: ga zelf eens kijken in dit. paradijsje!

 

Kritiek op plannen Zonnestraal

Half augustus verschenen er in de regionale pers grote verhalen over de plannen die eigenaar Zonnestraal BV/Óbidos heeft met het bijzondere landgoed, dat in maart nog werd verkozen tot ‘mooiste gebouw van Hilversum’!

Voor het bestuur van de Historische Kring reden om snel te reageren, want het Toekomstplan/Masterplan dat nu in concept is gepresenteerd gaat heel ver. Te ver volgens ons en deze maand nog wordt er al over gesproken in een commissie van de Hilversumse Gemeenteraad.

  • Het huidige bouwvolume op Zonnestraal bedraagt ruim 24.000 m2, in de plannen komt daar ruim 21.000 m2 aan nieuwbouw bij! Dat kan niet anders dan een aantasting van het landgoedkarakter betekenen.
  • Niet alleen de Historische Kring Hilversum is nog niet geraadpleegd, ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat niet vermeld in de lijst van betrokken partijen in de aanbiedingsbrief van Zonnestraal BV/Óbidos. Dat is wel heel merkwaardig want sinds 1988 is het landgoed een ‘Rijksmonument van de hoogste orde’.
  • Het gaat bij Zonnestraal niet alleen om de gebouwen, het 100 hectare grote gebied valt ook onder de Natuurschoonwet. Bovendien wordt in het Toekomstplan/Masterplan met geen woord gerept over de status van het terrein binnen het Natuurnetwerk Nederland.

De hele brief die ‘Albertus Perk’ aan Gemeenteraad en College van B & W stuurde is onderaan deze tekst in PDF-vorm te lezen. Daarin vindt u ook nog meer punten van kritiek.

Bekijk Zonnestraal op de website van Rijksmonumenten: https://rijksmonumenten.nl/monument/46771/sanatorium-zonnestraal/hilversum/

Artikel in de Gooi en Eemlander van 13 augustus (alleen zichtbaar voor digitale abonnees van de krant): https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220812_51965391

Albertus Perk reactie op concept Masterplan Landgoed Zonnestraal 2022-08-23

Scars of War – Littekens van de oorlog

In de natuur rond Hilversum zijn nog altijd sporen terug te vinden uit de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen bekende sporen, maar ook nog onontdekte! Het gaat dan bijvoorbeeld om loopgraven, bomkraters,schietgaten, bunkers, schuttersputten. Het gebied was het toneel van vele militaire activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Denk bijvoorbeeld aan de belangrijke rol die Hilversum had tijdens de bezetting, met het hoofdkwartier van Wehrmachtbevelhebber Christiansen.

Er is nu een ‘citizen science’- (burgerwetenschap) project van start gegaan om dergelijke littekens van de oorlog in het landschap te ontdekken én vast te leggen. Het gaat om het hele gebied van de Utrechtse Heuvelrug, inclusief het Gooi. Vrijwilligers helpen mee omdat het onderzoek zo groot is (je praat over een oppervlakte van 600 km2) dat er niet genoeg professionele archeologen zijn om al het werk te doen!

Deelnemers kunnen thuis, achter hun eigen computerscherm zeer precieze en gedetailleerde hoogtekaarten bekijken en dan proberen te ontdekken of er van die ‘littekens’ te vinden zijn. De kaarten die gebruikt worden zijn gemaakt met zogenaamde LiDAR techniek. LiDAR staat voor Laser Imaging Detection And Ranging. Vanuit een vliegtuig (of drone) worden een soort radarbeelden gemaakt met behulp van laserstralen. De laser straalt naar beneden en wordt aan de grond teruggekaatst. De tijd die verstrijkt tussen het zenden en ontvangen van de laser kan worden ‘vertaald’ naar een hoogtekaart die heel kleine verschillen kan weergeven. Ook kan de laser ‘dwars door bomen en struiken’ heen metingen verrichten.

Citizen Science heeft niet alleen het voordeel dat je veel mensen bij het onderzoek laat meewerken. Uit eerdere projecten is al gebleken dat het vermogen van mensen om specifieke objecten te herkennen varieert. Met andere woorden: sommige mensen zien op zo’n LiDAR-kaart bepaalde overblijfselen heel goed, terwijl andere structuren systematisch gemist worden. Het is daarom belangrijk dat verschillende mensen de kaarten inspecteren. Dus hoe meer mensen mee doen, hoe beter de resultaten! Dit wordt wel the wisdom of the crowd (de wijsheid van de menigte) genoemd.

Eén van de archeologen achter Scars of War is Anton Cruysheer, hij vertelt over een bijkomend effect van het onderzoek: ‘Veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat zich in hun eigen woonomgeving heeft afgespeeld. Veel sporen in het landschap zijn nooit goed in kaart gebracht. Dit onderzoek moet hier verandering in brengen en tegelijk mensen hiervan meer bewust maken. Ook de oorlog in de Oekraïne zorgt ervoor dat de Tweede Wereldoorlog voor veel mensen dichterbij voelt.’

Om mee te doen met dit bijzondere archeologische project in de eigen omgeving, klik hier en ga naar zooniverse

Film Albertus Perk is kaskraker!

Onze documentaire Hilversum Bezet en Bevrijd 1940-1945 is een absoluut succesnummer in het Filmtheater Hilversum van dit jaar. Deze week was de laatste mogelijkheid om de film via de onlineservice Picl te bekijken en nu kunnen we de kijkcijfers bekend maken.

Oorspronkelijk zou de film tussen 17 april en 5 mei vertoond worden, maar al gauw bleek dat de bezoekersaantallen alle verwachtingen overtroffen. Daarom werd de documentaire veel vaker in het Filmtheater geprogrammeerd, tot medio juni. Daar zijn in totaal 1597 mensen naar komen kijken.

Joke Maas van Filmtheater Hilversum: “In totaal is de film 46 keer gedraaid en met die bijna 1600 kijkers is het één van de best bekeken films van dit jaar geweest. Tervergelijking twee films die ongeveer even veel voorstellingen hebben gehad:
Mothering Sunday haalde in 51 voorstellingen 998 bezoekers
Falling for Figaro scoorde in. 51 voorstellingen 700 bezoekers.”

Niet alleen in totale aantallen bezoekers deed Hilversum Bezet en Bevrijd het dus goed, ook de zaalbezetting was zeer hoog!
Nadat de vertoning in het Filmtheater was gestopt konden liefhebbers via de online bioscoop Picl de film nog tot half augustus bekijken.

Joke Maas: “Op Picl staat Hilversum Bezet en Bevrijd 1940-1945 op de derde plek van best bekeken films van 2022! De Top 3 ziet er als volgt uit:

1. Druk – 124 views
2. The Father / The. Worst Person In The World – 67 views
3. Hilversum Bezet en Bevrijd – 64 views.

Om in een Top 3 te staan met zulke grote titels is ook een heel mooi resultaat!”

Weer een succesje!

De voormalige Rehobothkerk aan de Kleine Drift zal worden verbouwd met behoud van veel belangrijke kenmerken. Toen Henk Makaske vorig jaar het gebouw kocht, van de kerkelijke samenwerkingsgroep De Verbinding, kwam Albertus Perk in actie. Wij hebben gevraagd om het pand de status van gemeentelijk monument te geven. Met name de voorgevel met zijn honingraat-structuur is een bijzondere blikvanger.

Het oude kerkgebouw heeft nog geen monumentenstatus, maar Eigenaar Makaske heeft nu wel plannen voor verbouwing bekend gemaakt die in grote lijnen overeenkomen met onze wensen. Het pand zal een maatschappelijke functie krijgen: een kinderdagverblijf voor ongeveer 60 baby’s en een naschoolse opvang voor 30 kinderen. CompaNanny zal het gebouw voor dat doel gaan huren van Makaske.

In de aanvraag voor een Omgevingsvergunning valt te lezen dat de aanbouw aan de linkerzijde van het gebouw wordt gesloopt. Daar komt een ‘buitenruimte’ met speelmogelijkheden voor de kinderen. De voorgevel houdt in grote trekken zijn bijzondere vorm, al komt er nieuw zonwerend glas in. Binnenin het gebouw komt een extra verdieping die wordt gerealiseerd door een tussenvloer aan te leggen. Door het zonwerende glas zal dat aan de voorzijde niet of nauwelijks zichtbaar worden.

We moeten natuurlijk afwachten hoe de uiteindelijke bouw zal uitpakken, maar het lijkt erop dat we -zelfs zonder de status van gemeentelijk monument- op veel punten onze zin krijgen.

Recente foto van de Rehobothkerk via Google Maps

STER-gebouw “voorlopig gemeentelijk monument”

Vlak bij het kruispunt Utrechtseweg-Diependaalselaan ligt een beetje verscholen een bijzonder gebouw. In 1978 werd de nieuwbouw van de Stichting Ether Reclame (STER) in gebruik genomen. Het is een typisch jaren zeventig gebouw, met een heel karakteristieke vorm. Het logo van de STER (die ‘wybertjes’) is verwerkt in de vorm van het kantoorpand. Het Dudok Architectuur Centrum noemt het “een typisch voorbeeld van structuralistische architectuur uit de Post ’65 periode”.

Dit jaar verhuist de STER naar het Mediapark en dat aparte gebouw van ze aan Laapersveld 70 wordt verkocht. Dat voedt de angst dat er grote veranderingen, verbouwing of zelfs sloop mogelijk zijn. Want een nieuwe eigenaar heeft vast niks met de verwijzing naar het STER-logo. De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk heeft samen met erfgoedvereniging Heemschut in maart van dit jaar aan de gemeente Hilversum gevraagd om dit karakteristieke bedrijfspand de status van gemeentelijk monument te geven.

Op 8 juli j.l lieten burgemeester en wethouders van Hilversum weten dat zij hebben besloten om het STER-gebouw voorlopig tot gemeentelijk monument aan te wijzen.

Wat houdt dat in?

Hiermee start de procedure om te onderzoeken of het pand beschermenswaardig is als gemeentelijk monument. Er wordt nader onderzoek gedaan en de Commissie Welstand en Monumenten wordt om advies gevraagd. Ook krijgt de (nieuwe) eigenaar de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens nemen B & W een definitief besluit.

Wordt vervolgd.

Het volledige persbericht dat wij hierover hebben verzonden vindt u onderstaand als PDF

Persbericht STER-gebouw

Albertus Perk pleit voor Café Dudok

De gemeentelijke plannen om het Oosterspoorplein te verfraaien hebben ook nadelen. Een mooi hoekje aan het begin van de Larenseweg zou gesloopt moeten worden voor het plan ‘Bruisend Hart’. Het bekendste van de bedreigde panden is Café Dudok. Het bestuur van de Hilversumse Historische Kring heeft nu in een brief aan gemeenteraad en college van burgemeester & wethouders gevraagd om de panden Larenseweg 1a, 1b, 1b1 en 1c aan te wijzen als Gemeentelijk Monument.

Daarmee zou sloop niet onmogelijk worden, maar wel een stuk ingewikkelder. Om een Gemeentelijk Monument te verbouwen of te slopen is een omgevingsvergunning van de gemeente vereist.

Waarom deze actie voor dit rijtje panden?

  • Ondanks de naam van het café is Dudok niet de architect, maar er is wel een connectie. Het pand is ontworpen door Henk de Groot, een Hilversummer die als tekenaar bij Dudok begon.
  • Café Dudok en naastgelegen winkelwoonhuizen springen niet alleen in het werk van De Groot in het oog, maar zijn ook opvallend vanwege de locatie op de hoek van de Larenseweg en het Oosterspoorplein. Tegenover de plek van de vroegere ‘grote spoorbomen’.
  • Café Dudok is bouwkundig verbonden met het stationsgebouw van de voormalige Gooische Stoomtram (nu busremise Connexxion). Samen met mediagebouw/theater/hotel-restaurant Santbergen vormen deze gebouwen een samenhang die de historie van Hilversum verbeeldt: vervoer, ontspanning, media.

Illustratie is een ansichtkaart gemaakt door Rutger Coucke.

Hieronder de brief die het bestuur van Albertus Perk heeft gestuurd aan Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

Brief Cafe Dudok juli 2022

Kees van Aggelen in de krant

Bestuurslid Kees van Aggelen werkt regelmatig mee in het radioprogramma NH Gooi op zaterdag van de regionale omroep NH. Die omroep maakt ook eens per jaar een krant die in onze regio gratis verspreid wordt. In de uitgave van juni 2022 van de ‘Gooische Courant’ staat een groot stuk over ‘onze’ Kees.

De eerste ‘Gooische Courant’ van omroep NH verscheen in 2021. Maar wist u dat er in 1850 ook al een blad bestond met diezelfde naam? In ons eigen tijdschrift van juni 2006 schreef Ineke de Ronde een mooi verhaal over die eerste GC. U kunt dat in het register op deze website nog terug vinden.

Kees van Aggelen in NH Gooische Courant, juni 2022

 

Deel twee van de Hilversumse Architectenserie

Hilversum staat bekend om zijn bijzondere (moderne) architectuur. Daar hoort een even bijzondere reeks boeken bij. De presentatie van het tweede deel van die uitzonderlijke boekenserie ‘Architecten van Hilversum’ was op 19 mei in de lobby van Grand Hotel Gooiland.

Uitgever Thys VerLoren van Themaat overhandigde het eerste exemplaar van ‘Hilversum 2’ twee aan Hilversums loco-burgemeester Karin Walters. Van de zeven auteurs (Max Cramer, Arie den Dikken, Anton Groot, Annette Koenders, Ineke Marx-van Daal, Rob Marx, Harry van der Voort) waren er zes aanwezig en die kregen terecht een groot applaus.

De Hilversumse Historische Kring is een van de organisaties die deze uitgave hebben mogelijk gemaakt, daarom bevelen we deze unieke serie boeken van harte aan.

Ga voor alle informatie naar de plaatselijke boekhandel of kijk op de Website van Uitgeverij Verloren 

Voormalig Gooilandbaas Giovanni van Eijl ontving uit handen van auteur Arie den Dikken een heel speciale foto van een maquette van het hotel. Binnenkort op deze plek meer over die unieke foto!

Voetstappenpad: van wie was die voet?


Eén van de eerste paaltjeswandelroutes van Nederland voert je meer dan 25 kilometer door de natuur om Hilversum. Tijdens de tocht loop je door vrijwel alle landschappen van ons land (behalve het Noordzeestrand). Het idee ontstaat in 1938 als de stichting Het Gooische Hotelplan meer toeristen wil lokken. De gemeente Hilversum gaat samenwerken met het Goois Natuur Reservaat om de wandeling uit te zetten. Rentmeester W. Burdet stelt voor om te kiezen voor een “ongebaand, bewegwijzerd pad waarop de wandelaar het gevoel zaI hebben door bosch en heide te zwerven”.

Elk jaar op de tweede of derde zondag in mei is er een georganiseerde Wandelrally over het Voetstappenpad. Je kan de hele route volgen (29 km) of gedeeltes (16, 14 of 10 km). Kijk voor alle informatie op de website Klaverblad Voetstappenpad Wandelrally

Het meest bijzondere van de route bestaat uit de betonnen paaltjes met de witte voetafdruk en op de zijkant in rode letters ‘Voetpad’. Die zijn in 1939 met regeringssubsidie door zo’n 12 jonge werklozen gemaakt. De totale kosten van de aanleg bedroegen
16.000 gulden. Er wordt wel gezegd dat de voet die gebruikt is voor die paaltjes de voet was van het hoofd van de Hilversumse Plantsoenendienst. Ook rentmeester Burdet is wel genoemd als de man achter de voet. Wie gaat eens uitzoeken wie zijn (of haar) blote voet in het beton zette? Want je hebt het wel over een historische voetafdruk.

Toen de route klaar was (in november 1940) kon er geen officiële opening komen door de Tweede Wereldoorlog. Het was gepland op tweede pinksterdag 1941 met meer dan 1000 deelnemers, maar dat feest ging niet door. “De eis dat wandelaars ‘geenerlei insignes, uniformen of andere onderscheidings-teekenen van politieke of godsdienstige richting’ zullen meedragen, wordt heftig bevochten door groepen Jeugdstormers en Hitlerjugend. Het organisatiecomité is bang voor vechtpartijen en relletjes en besluit de tocht niet door te laten gaan.”

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is de route verwaarloosd. Er verdwenen betonnen paaltjes en door de aanleg van nieuwe wegen en een hele woonwijk (de Kerkelanden) was de tocht om Hilversum niet meer goed te wandelen. Ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van het Goois Natuur Reservaat is de route in ere hersteld.In 1997 is het befaamde Voetstappenpad heropend met een estafettetocht door hardlopers van de Gooise Atletiek Club. Sindsdien kan iedereen deze historische route rondom Hilversum wandelen. De routebeschrijving is verkrijgbaar via de website van GNR Vanaf 2011 is er de jaarlijkse Wandelrally waarvan de opbrengsten geheel ten goede komen aan de Gooise natuur.