Categorie: Nieuws

Stemmen uit het verleden

Op 21 mei wordt het eerste exemplaar van het Hilversum 600-boek ‘Stemmen uit het verleden’ aangeboden aan burgemeester Gerhard van den Top.

Allerlei belangrijke en bekende Hilversummers komen aan bod én aan het woord: Graaf Jan van Beieren, Burgemeester Boot, Floris Vos, Bomenman J.H. Meijer, Johannes Geradts, schipper Jan Perk, AVRO-oprichter Willem Vogt, en vele anderen….

Een tiental auteurs beschrijft hun levens en verhalen alsof de historische figuren het henzelf vertelden. Een mooie vorm om de teksten levendig en eigentijds te maken.

De meeste auteurs hebben een hoog ‘Albertus Perk-gehalte’: Eddie de Paepe, Pieter Hoogenraad, Annette Koenders, Herman Meddens, Wim Dral, Ineke de Ronde, Ed van Mensch, Arie den Dikken, Sander Koopman en Joppe Schaaper.

Na de (besloten) presentatie in Boekhandel Voorhoeve is het boek vanaf 22 mei te koop in alle plaatselijke boekhandels.

Prijs: € 19,95
ISBN: 978-9-090384-37-5

Tijdens de komende Avond van Albertus Perk op 28 mei zal er ook aandacht worden besteed aan dit boek.  Pieter Hoogenraad komt vertellen over ‘de stemmen’ (voorafgaand aan de lezing door Annete Koenders over 600 jaar wonen in Hilversum).

Albertus Perk bij Dodenherdenking

  • 4 mei jongstleden was Albertus Perk op twee locaties in Hilversum vertegenwoordigd bij de nationale Dodenherdenking. Rond het middaguur bij de traditionele bijeenkomst op de voormalige begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven.’ Hier worden elk jaar gedichten gelezen en bloemen gelegd door het College van B en W, schoolkinderen en vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder dus ook Albertus Perk.

Ook ’s avonds waren Willem van der Spek, Bob Houthuyzen met zijn vrouw en Albert Bek aanwezig namens Albertus Perk. In de bijeenkomst in Gooiland met indrukwekkende toespraken van onder anderen Frits Spits (eigenlijk Frits Ritmeester) die de jaarlijkse Bill Mincolezing* verzorgde. Hij memoreerde daarbij zijn eigen joodse geschiedenis en noemde de bijna vergeten namen van bekende omroepmedewerkers die onder de Duitse bezetting moesten stoppen met hun werk, voor een deel werden gedeporteerd en/of moesten onderduiken. Centraal thema: ‘Opdat we niet vergeten’ en ook dat we nooit mogen vergeten de jeugd bij dit ingrijpende stuk historie te betrekken. Hier is de complete tekst van Frits Spits te lezen.

Na de stille tocht bleek in het Rosarium dat hier bij de herdenking van acht uur veel jonge mensen aanwezig waren, zoals de voltallige kindergemeenteraad en de kinderburgemeester, schoolkinderen en leden van een gelegenheidstheater van het gemeentelijk Gymnasium. Na de twee minuten stilte werden ook hier bloemen gelegd bij het Verzetsmonument van Piet Esser. Zoals gezegd was ons bestuur vertegenwoordigd en werden namens de Vereniging bloemen gelegd.

* Bill Minco was Hilversums gemeenteraadslid, wethouder, maar bovenal verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog

De straat van AP

Een van de grootste projecten ooit van Albertus Perk is nu ruim vier maanden online:
De Straatnamen van Hilversum. Veel mensen kennen het Straatnamenboek uit 1988, maar de nieuwe online-versie laat dat oude blauwe boek verbleken.

Van de ongeveer 1250 Hilversumse straten, wijken en buurten zijn er nu 164 gepubliceerd. En sinds deze week hoort daar ook de straat van Albertus Perk bij!

De beschrijving van die straat van AP levert heel veel weetjes. Wist u dat er 147 huizen staan? En drie Stolpersteine liggen? De straat 10 postcodes heeft? Het oudste pand uit 1890 stamt?

Vanzelfsprekend is er ruim aandacht voor de naamgever van deze straat (en van onze historische vereniging). Albertus Perk was een bijzondere man – en dat was ‘ie.

Enige tijd geleden heeft de Gooi en Eemlander een uitgebreid interview gehad met de grote man achter het Straatnamenproject, Bob Houthuyzen. Onderaan deze pagina kunt u dat terugzien. Aanbevolen!

Hieronder het verhaal uit de Gooi en Eemlander met onze ‘Stratenmaker Bob’. Het stuk uit de papieren krant en de (uitgebreidere) versie op de website van de G&E. Allebei in hoge en lagere resolutie.

Hi-res – Bob Houthuyzen maakt een straatnamen website over Hilversum. ’Door namen weg te poetsen maak je de geschiedenis onzichtbaar’ website De Gooi- en Eemlander

Hi-Res – Straatnamen van Hilversum krantenknipsel 23-2-24 G&E

Low-res – Bob Houthuyzen maakt een straatnamen website over Hilversum. ’Door namen weg te poetsen maak je de geschiedenis onzichtbaar’ website De Gooi- en Eemlander

Low-res – Straatnamen van Hilversum krantenknipsel 23-2-24 G&E

Steunen met Stenen voor ‘Gedenkt te Sterven’

Ruim 20 genodigden waren op de fraaie zondag 14 april getuige van een feestelijk moment op de voormalige begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’. Rond die groene oase in het centrum staat een monumentale muur die gedeeltelijk gerestaureerd is. Het laatste deel van de muur stond tegen het voormalige bankgebouw (later vestiging Sociale Dienst) aan de Oude Torenstraat. Nu dat betonnen gebouw is gesloopt en vervangen door een woningbouwcomplex dat verder van de begraafplaats af staat, kan het laatste deel van de muur ook worden aangepakt. Daar moest op getoast worden! Maar de bijeenkomst was ook bedoeld om het startsein te geven voor de laatste inzamelingsactie voor de financiering.

‘Gedenkt te sterven’ werd op 1 januari 1793 als oudste Hilversumse begraafplaats geopend en bleef tot 1943 in gebruik. Het is inmiddels een gemeentelijk monument en sinds 1996 -na dreigend verval- zorgvuldig gerestaureerd en aangevuld met gedenkstenen en herdenkingsplekken. Aanvankelijk op initiatief van de Stichting ‘Hilversum, Pas Op!’ en vanaf medio jaren ’90 door de stichting ‘de Hof’.

Na de restauratie van het eerste deel van de ommuring, met het vrijleggen- en schoonmaken van de oude grafstenen en het herstel van de oorspronkelijke beplantingsstructuur en de oude paden, volgde de verdere inrichting van het terrein. Zo kregen onder meer enkele monumenten voor de slachtoffers en verzetshelden uit WOII een nieuwe plek. De gedenksteen voor het concentratiekamp Mauthausen en de herdenkingsplaquete voor omgekomen leerlingen van het toenmalige Nieuwe Lyceum zijn indrukwekkende voorbeelden. Elk jaar heeft hier op 4 mei een herdenking plaats van alle slachtoffers van WOII. Traditioneel in het bijzijn van betrokkenen, nabestaanden, jongeren, leden van het college van B&W en vele geïnteresseerden.

 

Op deze zonnige aprildag presenteerde voorzitter van ‘de Hof’, initiatiefneemster Flos Wisse Smit de hoopvolle resultaten van een ludieke steen-adoptie-actie om ook de allerlaatste meters van de muur in oude glorie te herstellen. Compleet met een presentatie van de aanvraag van de gemeentelijke omgevingsvergunning, tekeningen en schetsen die werden opgehangen aan een lange ‘waslijn’ tussen de bomen. Trots vertelde Flos over
de vorderingen van de actie en de samenwerking met onder andere de gemeente en projectontwikkelaar Ten Brinke van de naastgelegen nieuwbouw. Ze verwacht dat de laatste fase van het ommurings-project in 2024 afgerond kan worden. Ook Albertus Perk steunt de actie financieel.

Steunen met Stenen’ loopt nog steeds, wij bevelen de actie van harte aan. Hieronder de QR-code met de details, of ga verder via de site van ‘de Hof’: https://stichtingdehof.nl/

 

 

Erfgooier is mooiste beeld van Hilversum!

Tijdens de verkiezing van het mooiste beeld van Hilversum kwam een overduidelijke winnaar uit de stembus: de bronzen Erfgooier aan het ‘C&A-pleintje’. Op 26 maart 2024 werd de uitslag bekend gemaakt tijdens de ‘Avond van Albertus Perk’. Historicus Pieter Hoogenraad maakte een selectie van 70 kunstwerken in de openbare ruimte: “Het zijn er meer, maar er passen slechts 70 op het stembiljet”.

Het beeld erfgooier stamt uit 1997, maar het onderwerp is natuurlijk veel ouder. Hans Bayens maakte het in opdracht van de Hilversumse Lionsclub. In het boekje ‘Beeldschoon Hilversum’ staat: “Er is veel te zeggen en te lezen over de belangrijke rol die de zogenaamde erfgooiers door de eeuwen heen speelden.”

Organisator Hoogenraad: “Het is natuurlijk mooi dat het een historisch onderwerp gewonnen heeft. Bovendien is Hans Bayens de maker met de meeste beelden in Hilversum. Behalve de Erfgooier ook Bokspringende Jongens op de Bosdrift, de Cameraman in het MediaPark en Kind op pony in de Kerstraat.”

Hans Bayens staat ook in Wikipedia: geboren op 12 november 1924 – overleden in Amsterdam, 19 juli 2003 was een Nederlandse beeldhouwer en schilder en tekenaar.

Hij werd geboren in België als zoon van de Nederlandse kunstenaars Han Bayens en Elisabeth Polak. Hij deed zijn eindexamen aan het Barlaeus gymnasium in Amsterdam en studeerde vervolgens aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen (1946-1949). Hij studeerde bij onder meer bij Isidore Opsomer en beeldhouwer Henri Puvrez. Na zijn studie vertrekt hij naar Parijs. In 1952 keert Bayens terug naar Amsterdam om zich daar voorgoed te vestigen.

Bayens werkte als schilder in een impressionistische stijl. Hij maakte portretten van bekende Nederlanders als Willem Drees, Wim Kan, Maurits van Loon, Geert van Oorschot en Kees Verwey. Als beeldhouwer maakte hij een aantal bronzen beelden van Nederlandse auteurs als Multatuli, Nescio, Theo Thijssen, Betje Wolff en Aagje Deken. Hij wordt wel gerekend tot de groep van Onafhankelijke realisten.

Lees meer en bekijk alle andere beelden in de Top Tien

Na zijn bekroning kreeg de winnaar een gouden krans

Unieke doopjurk van Veneta-directeur

In de tentoonstelling ‘Schapen, Stoomtram & Schilderen’ worden bijzondere stukken uit de ‘Collectie Hilversum’ getoond. Kijk hier voor meer info over de expositie.

Een heel mooi object is deze doopjurk. In 2023 overhandigde Marijke Visser-Hulst dit antieke familiestuk aan de gemeente Hilversum. Een doopjurk wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Dat is ook het geval met dit exemplaar van de tapijt-familie De Wit.

(tekst gaat verder onder de foto)

De jurk is voor het eerst gedragen in 1886, door Clara de Wit bij haar doop in de oude katholieke Vituskerk. Daar zijn geen foto’s van. Hierna zijn nog 27 kinderen van dezelfde familie in deze jurk gedoopt. Clara’s jongere broer Theo, de latere directeur van de tapijtfabriek Veneta, draagt hier de jurk bij zijn doop in 1887. In 2015 is de jurk voor het laatst gedragen door George Bishop, een achter-achterkleinkind van Theo. In totaal hebben dus vijf generaties de jurk gedragen!

Op de foto rechts draagt een dochter van Theo de Wit de baby van haar zus, ook zij zijn gedoopt in deze jurk. Zij zijn de 2e en 3e generatie.

Helemaal onderaan deze pagina staan, handgeschreven, alle 28 dopelingen. Door de familie zelf bijgehouden en ook overgedragen aan de gemeente Hilversum.
De unieke doopjurk is tot eind juni te bezichtigen in de tijdelijke tentoonstellingsruimte in de Gooische Brink, Kerkstraat 63, 29-30.

Op de foto hieronder staan vijf nazaten van Theo de Wit rond de jurk waarin zij allen ooit zijn gedoopt!

(tekst gaat verder onder de foto)

Tenslotte een pdf met de lijst van alle dopelingen!

namen doopjurk