Categorie: Nieuws

Brief bezwaar parkeer plannen Bergweg 70

Het bestuur van Albertus Perk heeft een brief gestuurd naar B&W waarin ze bezwaar maakt tegen de plannen aangaande Bergweg 70.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Betreft: zienswijze aanvraag omgevingsvergunning Bergweg 70

Uw kenmerk 580816

Hilversum, 15 januari 2020 

De Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ heeft volgens artikel 2 sub 1b en 1c van haar statuten als doel het beschermen van het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum en de bewaking van de cultuurhistorische en karakteristieke waarden van Hilversum. 

Het onderhavige terrein ligt in het beschermde stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied waarvoor een beschermd welstandsbeleid van kracht is. Op het terrein bevinden zich twee rijksmonumenten en een gemeentelijk monument. Volgens artikel 6 van het vigerende bestemmingplan Herziening Noord Westelijk Villagebied 2010 zijn de gronden in dit beschermd stadsgezicht mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht, de landschappelijke waarden en het groene karakter van villa’s in het groen. 

Lees hier de hele brief.

Brief over kerkenvisie

Het bestuur van Albertus Perk heeft een brief gestuurd naar B&W waarin ze haar zorgen uit over de leegstand van kerken en waarin ze een kerkenvisie ontvouwt.

Aan:  het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Hilversum

          de Raad van de Gemeente Hilversum

betreft: Kerkenvisie

Geacht College, geachte Raad

Hierbij vraagt de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk uw aandacht voor het volgende.

Het aantal kerkgebouwen vermindert gestaag door afnemend kerkbezoek en de opkomst van andere manieren van geloofspraktisering. Dit is al enkele jaren aan de orde en iedereen weet ervan. Als culturele instelling maken wij ons met name zorgen over de mogelijke leegstand van monumentale en/of waardevolle kerken in Hilversum.  Maar monumentaal of niet , deze gebouwen zijn ongetwijfeld markant te noemen en veelal beeldbepalend. 

Lees hier de hele brief.

Nieuw bestuurslid: Henk van Lambalgen

Mijn naam is Henk van Lambalgen. Ik ben in 1949 geboren in Hilversum  en heb het grootste deel van mijn jeugd in Hilversum Noord gewoond. Mede door mijn christelijke achtergrond ben ik daarna naar Het Christelijk Lyceum in ’t Gooi gegaan, wat later het Comenius College is geworden( HBS-b). Hierna volgden een 15-tal jaren in Amsterdam voor studie, opleiding en werkervaring. Ik heb medicijnen gestudeerd en vervolgens ben ik opgeleid tot neuroloog. Begin jaren tachtig kreeg ik de kans om in het voormalig ziekenhuis Juliana-Oord in Laren aan het werk te gaan. Hier kwamen mensen met hersenbeschadigingen met name ten gevolge van alcohol. Naar oorzaak en gevolg werden die ‘korsakovpatiënten’ genoemd. Hoe deze patiënten te behandelen en begeleiden was nog betrekkelijk onbekend in Nederland. Met een aantal collega’s uit andere instellingen hebben we de Korsakov Stichting opgericht. Ik ben hier zo’n 20 jaar secretaris van geweest.

Met het werk in Juliana-Oord kreeg ik ook de kans weer in Hilversum te gaan wonen. Door de jaren heen heb ik bestuurlijke functies mogen vervullen, zowel binnen de gezondheidszorg als in de protestantse kerk van Hilversum. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in het historische wel en wee van Hilversum. Onder andere door het blad ‘Wij in Hilversum’ dat jaren lang verspreid is geweest.

Maar mijn historische belangstelling is wel breder. Sinds mijn pensionering ben ik lid van de HHK Albertus Perk. Met de mogelijkheid om als secretaris van de Commissie Cultureel Erfgoed te functioneren hoop ik niet alleen als geïnteresseerd toehoorder maar ook daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk .

Een informatiebordje voor de KROon

Naast de ingang van de KROon hangt sinds kort een informatiebordje van Albertus Perk in het kader van het project Leesbaar Hilversum. De KROon, een complex van 85 appartementen (waarvan een deel zorg) verrees op de plaats van de vroegere KRO-studio aan de Emmastraat. De ANWB en Stichting BPL Pensioen, de eigenaresse van het complex, waren zo vriendelijk het bordje te sponsoren.. 

Op dinsdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur organiseert Hilverzorg een koffieochtend in de KROon voor (buurt)bewoners. Daarnaast is er in het complex een wijkteam van Hilverzorg voor de verzorging en verpleging van buurtbewoners die daar behoefte aan hebben.

 

Bij het bordje: Daisy van Cleef, wijknetwerker van Hilverzorg in de KROon en Rients Slippens, bestuurslid van Albertus Perk en bewoner van het complex.

Komende ledenavonden in de Grote Kerk

 

De komende ledenavonden zullen plaatsvinden in de Grote (NH) Kerk op de Kerkbrink. De ingang is aan de achterkant van de kerk aan de Oude Torenlaan.

Aanvang zoals altijd om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.