Categorie: Ledenavond

De KROon, een gebouw om trots op te zijn…

In mei 2000 verhuisde de KRO van de Emmastraat naar het splinternieuwe gebouw aan de ’s-Gravelandseweg, samen met de AVRO en de NCRV. Het gezichtsbepalende rijksmonument stond vervolgens vele jaren leeg en dreigde zelfs te verloederen, tot grote ergernis van de buurt en de erfgoedverenigingen. Het ene na het anderen ambitieuze plan sneuvelde. Uiteindelijk volgde een doorbraak en ontstond er op het “KRO-eiland” een combinatie van nieuwbouw (stadsappartementen) en respectvolle restauratie van het rijksmonument. In juni 2019 werd het feestelijk in gebruik genomen onder de naam ‘KROon’.

Op de ledenavond van 26 november zullen twee gastsprekers, Meindert Tepper en Willibrord Ruigrok, het woord voeren. Meindert geeft een beeld van de geschiedenis van de Emmastraat voordat de KRO er kwam en gaandeweg steeds gezichtsbepalender werd. Meindert was 33 jaar werkzaam als documentalist van de Nederlandse Bank en enthousiast kenner en liefhebber van het culturele erfgoed van Hilversum.

Willibrord Ruigrok kent als oud-medewerker van de KRO den geschiedenis van het gebouw ‘van binnen uit’. Hij werkte o.a. bij de afdeling communicatie en was samensteller van het boek “Een gebouw waar de KRO trotsch op kan zijn”. Dit unieke boek was het afscheidscadeau van de KRO-leiding aan de medewerkers.

Het is een uniek aandenken aan de geschiedenis van een heel bijzonder omroepgebouw.

Datum: 26 november
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Oude Torenlaan

Share

Bijen, Biodiversiteit en Bestuiving

Er is momenteel veel aandacht voor klimaatverandering, intensieve landbouw en gifstoffen.
Algemene reacties naar imkers zijn vaak ‘Het gaat toch slecht met de bij?’ en ‘Hoe kunnen wij er ook toe bijdragen om de bijen te helpen?’

Maar het gaat niet alleen om bijen. Alle insecten zijn belangrijk. En om je in  te leven in de wereld van de bijen, dus insecten, zijn onderwerpen als biodiversiteit en bestuiving erg belangrijk om meer te weten ‘van wat er momenteel leeft!’

Het oudste beroep van de veeteelt  is het houden van bijen. Het imkeren in het Gooi was in het verleden voor veel mensen een belangrijke bron van inkomsten. Ook nu zijn er nog enkele beroepsimkers die leven van de diensten en producten van deze mooie insecten.

Om een indruk te geven van wat er naast insecten zoals wilde bijen leeft, wordt u door Ben Bus meegenomen in het leven van de honingbij.

Er zal in het kort een weergave gedaan worden van wat de imker het gehele jaar door doet.

Datum: 22 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Oude Torenlaan

Share

Extra Algemene Ledenvergadering 22 oktober

Aanpassing statuten i.v.m. aanvraag ANBI status.

Het bestuur is al enige tijd bezig om samen met de notaris de statuten van de HHK Albertus Perk aan te passen teneinde een ANBI status te kunnen aanvragen.
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instellingen.
De ANBI status geeft recht op aftrek van giften voor extra bedragen en donaties.
Wij hopen dat we door extra giften onze begroting sluitend kunnen krijgen.
De concept statuten van onze Hilversumse Historische Kring Albertus Perk zijn opgesteld, maar de leden van Albertus Perk (wij zijn immers een vereniging) moeten dit nog wel goedkeuren.
Daarna kan bij de belastingdienst de ANBI status worden aangevraagd. Omdat we vóór 1 januari 2020 de goedkeuring van de belastingdienst rond willen hebben, kunnen we niet wachten tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering in maart 2020.
Het concept van de aangepaste statuten  zal op een prominente plek op onze website www.albertusperk.nl geplaatst worden.

Op onze ledenavond van 22 oktober zullen we een korte Algemene Ledenvergadering houden met één agendapunt: de wijziging van de statuten van de HHK Albertus Perk.
Het bestuur zal de aanwezige leden vragen de aanpassingen goed te keuren.
Dit besluit dient te worden genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De kans is aanwezig, dat het statutair vereiste quorum op deze avond niet gehaald zal worden. Als dat zo is, zal er op de ledenavond van 26 november nogmaals een korte Algemene Ledenvergadering worden gehouden  over hetzelfde onderwerp.
Mocht het quorum ook die avond niet gehaald worden dan kunnen de wijzigingen in de statuten toch vastgesteld worden, mits dat besluit wordt genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het bestuur van de HHK Albertus Perk

Datum: 22 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Oude Torenlaan.

Share