Brief bezwaar parkeer plannen Bergweg 70

Het bestuur van Albertus Perk heeft een brief gestuurd naar B&W waarin ze bezwaar maakt tegen de plannen aangaande Bergweg 70.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Betreft: zienswijze aanvraag omgevingsvergunning Bergweg 70

Uw kenmerk 580816

Hilversum, 15 januari 2020 

De Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’ heeft volgens artikel 2 sub 1b en 1c van haar statuten als doel het beschermen van het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum en de bewaking van de cultuurhistorische en karakteristieke waarden van Hilversum. 

Het onderhavige terrein ligt in het beschermde stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied waarvoor een beschermd welstandsbeleid van kracht is. Op het terrein bevinden zich twee rijksmonumenten en een gemeentelijk monument. Volgens artikel 6 van het vigerende bestemmingplan Herziening Noord Westelijk Villagebied 2010 zijn de gronden in dit beschermd stadsgezicht mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van de cultuurhistorische waarden van het beschermd stadsgezicht, de landschappelijke waarden en het groene karakter van villa’s in het groen. 

Lees hier de hele brief.