Bezwaar van Albertus Perk & Heemschut

Twee verenigingen die opkomen voor het behoud van belangrijke historische bouwwerken hebben allebei protest aangetekend tegen de plannen met de Montessorischool Centrum. Dat schoolgebouw aan de Naarderstraat in Hilversum heeft grote monumentale waarde, niet alleen volgens de erfgoedclubs, maar ook volgens het adviesorgaan van de gemeente Hilversum, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Monumenten.

Al bijna twee jaar geleden vroeg het schoolbestuur aan de gemeente om het gebouw, dat te klein is geworden, te mogen slopen en een compleet nieuwe school neer te zetten. Daartegen is bezwaar aangetekend omdat dit pand typisch een voorbeeld is van moderne architectuur die wel ‘Post 65’ wordt genoemd. Juist die jonge bouwwerken van de afgelopen halve eeuw zijn -zeker in Hilversum- nog slecht beschermd. Maar de gemeente weet het beter dan de deskundigen en geeft het gebouw geen monumentenstatus.

Deze Montessorischool heeft grote architectonische waarde. Het is een ontwerp van W.G. Elshuis uit 1982 en een goed voorbeeld van de stroming ‘het structuralisme’. Elshuis heeft samengewerkt met de  grondlegger van die stroming, Aldo van Eyck.

Omdat Hilversum zich er op voor laat staan een stad te zijn met veel moderne architectuur is het van belang ook dit soort gebouwen (van de periode ná Dudok) te beschermen en behouden. Nu het gemeentebestuur het schoolgebouw niet monumentwaardig vindt tekenen Albertus Perk en Heemschut daartegen bezwaar aan. Onderstaand de twee bezwaarschriften.

Montessorischool Centrum sept 23 2023.08.31 Bezwaarschrift Hilversum montessorischool