Beoogd nieuw bestuurslid: Willem van der Spek

Bestuursleden van ‘Albertus Perk’ worden officieel benoemd door de Algemene Ledenvergadering (doorgaans in de maand maart). Na een lange zoektocht wil het bestuur een kandidaat voorstellen voor het voorzitterschap. Op de ALV van 26 maart zal Willem van der Spek worden voorgedragen. De huidige bestuursleden zijn zeer ingenomen met de toezegging van Willem van der Spek en dragen hem graag voor in maart. Maar eerst mag de kandidaat iets over zichzelf vertellen:

Graag stel ik mij aan u voor.
Het bestuur van ‘Albertus Perk’ heeft mij gevraagd uw nieuwe  voorzitter te willen worden en daar heb ik van harte ja op gezegd. U weet dat Ed van Mensch deze functie nu al twee jaar als waarnemer op zich neemt. En dat doet hij met verve, zo heb ik mogen ervaren in enkele bestuursvergaderingen die ik al mocht meemaken. Kordaat gaat hij met de bestuursleden door de agenda met bijbehorende stukken. Te merken is ook dat het bestuur goed is ingewerkt en duidelijk op elkaar is ingespeeld.  De bestuursleden hebben een eigen portefeuille van werkzaamheden en dat komt het bestuurswerk als geheel zeker ten goede. Hun inzet geeft mij veel vertrouwen voor samenwerking in de toekomst.

Ik hou van geschiedenis. Daar heb ik ook voor gestudeerd en jarenlang heb ik mooie televisieprogramma’s  mogen maken die alle over geschiedenisonderwerpen gingen.

Mijn ervaringen met ‘Albertus Perk’ zijn in vele jaren opgebouwd.  Ik kan mij de ledenbijeenkomsten in De Akker nog goed herinneren. De laatste jaren zijn mijn contacten met ‘Albertus Perk’ veel intensiever geworden door mijn  voorzitterschap van de Commissie Cultureel Erfgoed (CCE).  Daarbij komen mijn vroegere politiek-bestuurlijke ervaringen in Hilversum goed van pas. Ik weet immers uit ervaring hoe de hazen in ons mooie raadhuis lopen. De CCE adviseert het bestuur dat B&W en Gemeenteraad aanschrijft voor wat ‘Albertus Perk’ wenst. Vaak is dat nieuwswaardig, zo blijkt dan weer uit artikelen in De Gooi en Eemlander en Hilversums Nieuws (de nieuwe naam van de Gooi en Eembode).  Zo komt ‘Albertus Perk’ positief in het nieuws en dat is belangrijk. Alle Hilversummers moeten immers weten wat ‘Albertus Perk’ doet. Misschien worden ze wel lid!

‘Albertus Perk’ is een grote historische vereniging. Ik vind het eervol en ook een uitdaging om met het bestuur daaraan de komende tijd verder gestalte te geven. Dat doen we met elkaar, er is  immers veel te doen. Doet u ook mee? Dan spreken wij elkaar zeker nog.  Graag tot dan.

Willem van der Spek