ANBI

Hier vindt u de nodige jaarverslagen i.v.m. de ANBI.

HHK Albertus perk is ingeschreven bij de kamer van koophandel met rsin nummer 807596012.

Het bestuur is onbezoldigd.

2016 Financieel jaarverslag en toelichting

2016 Verslag kascommissie

2017 Financieel jaarverslag

2017 Financieel verslag toelichting

2017 Verslag kascommissie

2018 Financieel verslag en begroting 2019

2018 Financieel verslag toelichting en begroting 2019

2018 Verslag kascommissie

2019 Financieel verslag toelichting en begroting 2020

2019 toelichting op het jaarverslag 2019 en de begroting 2020

2019 Verslag kascommissie over jaar 2019 HHK Albertus Perk

2020 Verslag kascommissie over jaar 2020 HHK Albertus Perk

2020 Financieel overzicht en begroot 2021

2020 Toelichting op het financieel verslag 2020 en begroot 2021