Albertus Perk

 De persoon

Aan het einde van de negentiende eeuw overleed deze, in het bijzonder voor het Gooi, belangrijke figuur. Hij was geboren in het onstuimige tijdperk van de Franse Revolutie. Ten tijde van het Congres van Wenen was deze notariszoon al een jonge man van bijna twintig jaar. Een jaar later zou hij tot gemeentesecretaris van Hilversum worden benoemd. Over hem is al heel veel gepubliceerd. Samen vormt dat echter geen volledig beeld van zijn persoonlijkheid. Hij was namelijk zeer veelzijdig, zowel wat betreft zijn begaafdheid als zijn belangstellingen en activiteiten. Ook dit verhaal heeft niet die pretentie hem volledig te portretteren. Weliswaar heb ik gebruik gemaakt van een aantal, tot nog toe weinig of niet toegankelijke bronnen maar ook deze bestrijken samen niet zijn volle leven. Wat hier volgt mag dan ook niet meer heten dan een bijdrage tot de kennis van zijn persoon.

Toen hij op 7 december 1880 overleed was hij 85 jaar, maar nog steeds in functie als wethouder van Hilversum en secretaris van Stad en Lande van Gooiland, de organisatie van de Erfgooiers. In feite was hij de ongekroonde koning van plaats en streek. De Gemeente had hij 64 jaar gediend; eerst als secretaris en ontvanger, later als raadslid en wethouder. De Erfgooiers 12 jaar minder. Bovendien was hij 50 jaar notaris geweest. Om maar te zwijgen van zijn talrijke andere functies.

Toen in januari 1795 de Franse troepen hier de nieuwe vrijheid kwamen brengen, was zijn moeder al zwanger. Drie maanden later werd hij geboren. Dit lijkt symbolisch: geworteld in het oude regiem, kreeg hij vorm in het nieuwe. Een groot deel van zijn leven zou hij bezig zijn vorm te geven aan wat de nieuwe tijd behoefde. Zijn grote kennis van de historie is hem daarbij van nut geweest. Ik zou zijn persoon dan ook als volgt willen kenschetsen:

‘Kenner van de historie als geen;
En zo: Bouwer aan de toekomst van toen.’

Dr P.W. de Lange
Uit: Eén en ander over Albertus Perk, uitgegeven t.g.v het 1e lustrum 1980.