Albertus Perk eist ingrijpen tegen verbouwing Zonnestraal

Het bestuur van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk heeft bij het gemeentebestuur bezwaar gemaakt tegen de verbouwing van het Ter Meulenpaviljoen op Zonnestraal.

De eigenaar van Zonnestraal heeft een zogenaamde ‘Aanvraag Omgevingsvergunning’ ingediend voor een verbouwing van dat Ter Meulenpaviljoen. Op foto’s die zijn bijgevoegd bij de aanvraag is duidelijk te zien dat er al druk gewerkt is binnen het gebouw. Er zijn werkzaamheden verricht vóórdat er een vergunning is verleend. Het gaat om plafonds en muren van het gebouw die zijn aangepakt.

Het paviljoen is een Rijksmonument en dan mag je niet zomaar gaan verbouwen. Daarvoor is een vergunning nodig en bovendien moet er advies worden gegeven door instanties die historische gebouwen moeten beschermen. In dit geval zou er advies moeten zijn van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en van de Commissie Welstand en Monumenten van de Gemeente Hilversum. Die adviezen ontbreken.

De aanvraag van Zonnestraal’s eigenaar gaat eigenlijk om het verwijderen van ventilatie/afzuigsystemen en het ‘veranderen van plattegronden’. Maar er is nu dus al het nodige in het interieur gesloopt. Daarom eindigt de brief van ‘Albertus Perk’: “Daarom verzoekt HHK Albertus Perk u om strikte handhaving in dezen.”

Op de foto’s die de aanvrager van de vergunning toevoegde is goed te zien dat er binnen het Ter Meulenpaviljoen al sloopwerkzaamheden zijn verricht.

Zie ook onze eerdere bezwaren tegen de bouwplannen van Zonnestraal

Bekijk de hele brief die verstuurd is aan het College van Burgemeester en Wethouders:  aanvraag omgevingsvergunning Zonnestraal Ter Meulenpaviljoen2022-11-03