Albertus Perk bij Dodenherdenking

  • 4 mei jongstleden was Albertus Perk op twee locaties in Hilversum vertegenwoordigd bij de nationale Dodenherdenking. Rond het middaguur bij de traditionele bijeenkomst op de voormalige begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven.’ Hier worden elk jaar gedichten gelezen en bloemen gelegd door het College van B en W, schoolkinderen en vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder dus ook Albertus Perk.

Ook ’s avonds waren Willem van der Spek, Bob Houthuyzen met zijn vrouw en Albert Bek aanwezig namens Albertus Perk. In de bijeenkomst in Gooiland met indrukwekkende toespraken van onder anderen Frits Spits (eigenlijk Frits Ritmeester) die de jaarlijkse Bill Mincolezing* verzorgde. Hij memoreerde daarbij zijn eigen joodse geschiedenis en noemde de bijna vergeten namen van bekende omroepmedewerkers die onder de Duitse bezetting moesten stoppen met hun werk, voor een deel werden gedeporteerd en/of moesten onderduiken. Centraal thema: ‘Opdat we niet vergeten’ en ook dat we nooit mogen vergeten de jeugd bij dit ingrijpende stuk historie te betrekken. Hier is de complete tekst van Frits Spits te lezen.

Na de stille tocht bleek in het Rosarium dat hier bij de herdenking van acht uur veel jonge mensen aanwezig waren, zoals de voltallige kindergemeenteraad en de kinderburgemeester, schoolkinderen en leden van een gelegenheidstheater van het gemeentelijk Gymnasium. Na de twee minuten stilte werden ook hier bloemen gelegd bij het Verzetsmonument van Piet Esser. Zoals gezegd was ons bestuur vertegenwoordigd en werden namens de Vereniging bloemen gelegd.

* Bill Minco was Hilversums gemeenteraadslid, wethouder, maar bovenal verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog