600 Jaar oorlogen en andere rampspoed (23 april 2024)

De derde Avond van Albertus Perk in de serie 600 jaar Hilversum.

De Hilversummers zijn een vreedzaam volk. Maar helaas waren er andere lieden die die rust bij tijd en wijle wreed verstoorden. Spanjaarden, Fransen en Duitsers bezorgden de inwoners heel wat ongemak. Ook de brandweer was geen overbodige luxe. De dorpsbranden in de achttiende eeuw verwoestten hele delen van het dorp. En ook in onze tijd kraaide rode haan maar al te vaak.

< Deze ets toont de grote brand op 25 juni 1766. Op de voorgrond op het plein wordt huisraad in veiligheid gebracht, daarnaast vluchtende bewoners.
De ets is gemaakt op basis van een tekening van Jacobus Buys, door Reinier Vinkeles en Cornelis Bogerts. Hij is als illustratie gebruikt in ‘Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd. Amsterdam: Johannes Allart, 1783-1795, 25 delen –  door J. Fokke.

Ten slotte zorgden de aanleg van de spoorlijn en wilde plannen voor verkeerswegen voor de onherstelbare afbraak van panden en straten. Over al deze rampspoed, die de Hilversummers doorgaans gelukkig weer te boven kwamen, vertelt historicus Pieter Hoogenraad.

De Avonden van Albertus Perk worden gehouden in een zaal van de Grote Kerk aan de Kerkbrink, met ingang aan de achterzijde, naast het oudste bouwwerk van Hilversum: de Oude Toren! 

Aanvang 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.