28 februari: Bakker Verweij en omgeving Sint Vitus

Gemeentelijk monument Schapenstraat >

In aanvulling op het themanummer van het Hilversums Historisch Tijdschrift (2202-4) over bakkers in Hilversum, vertelt Frans Verweij over de bakkerij van zijn ouders. Deze bakkerij was gevestigd in wat nu het gemeentelijk monument Schapenstraat 201 is. Tot 1976 was het adres van dit huis St.-Annastraat 1.

Het huis is gebouwd in 1906-1907 op de plaats van een oude boerderij. In 1907 werd er een kruidenierswinkel gevestigd. In 1909 kwam er een brood- en banketbakkerij.

Tot juli 1933 was de bakkerij van A.H. van Kesteren, daarna tot eind 1975 van J. Verweij.

In de presentatie wordt een beeld gegeven van het werk in de bakkerij, de verkoop in de winkels en de bezorgwijken. Met bakkerskarren werd brood bezorgd door heel Hilversum. Er is aandacht voor de reclame in de jaren ’50 en ‘60, met name rondom Sinterklaas, Kerst en Pasen.

De bakkerij was vanaf de overname in 1933 een echt familiebedrijf  (zie onderstaande foto van ongeveer 1936).

Niet alleen het adres van het huis is veranderd, de hele omgeving van de bakkerij is onherkenbaar veranderd, met name tussen 1970 en 1980. Ten behoeve van de aanleg van de Schapenkamp werden onder meer het St.-Annaklooster met scholen, het KAB-gebouw en de St.-Aloysiusschool gesloopt. Later volgde de sloop van de huizen en bedrijven aan de Antonius Brouwerstraat, de Schapenstraat en de smederij van Bijlard. Er kwamen nieuwe huizen voor in de plaats.

Voor de pauze worden foto’s en documenten getoond van de bakkerij en de bakkerswinkel.  Na de pauze volgen beelden van de buurt tussen Groest, St.-Vituskerk, Achterom en Prins Bernhardstraat met name uit de periode 1950-1975.

Deze avond wordt gehouden in de zaal van de Grote Kerk, ingang Oude Torenstraat (naast de kerktoren). De lezing begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.