Werkgroep

 Doel en werkwijze

De Werkgroep Monumenten van Albertus Perk adviseert het bestuur van de vereniging over onderwerpen die het behoud of herstel van het historische karakter van Hilversum betreffen.

De Werkgroep inventariseert ruimtelijke en cultuurhistorische vraagstukken en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over de te nemen stappen. De Werkgroep Monumenten is al meer dan vijftien jaar actief binnen de vereniging Albertus Perk. Leden van de Werkgroep zijn te benaderen over zaken die spelen op het gebied van behoud van cultureel erfgoed, waaronder ook het groene erfgoed in parken, lanen en tuinen.

De Werkgroep komt een aantal malen per jaar bijeen voor gezamenlijk overleg.
Contact: werkgroep@albertusperk.nl

 Leden

Erik van den Berg – interim voorzitter
Dalweg 3
1217 HX Hilversum
tel: 035 – 624 74 06
email

Piet Bakker
Schuttersweg 81
1217PW Hilversum
tel: 035 – 656 00 67
email

Henk Dirkx – mede namens Heemschut
Groeneveen 160 f
1103 EK Amsterdam
06 – 23 62 74 80
email

Joke Ubbink-van Andel – bestuurslid Alb.Perk
Graaf Florislaan 28
1217 KL Hilversum
tel: 035 – 623 34 36
email

Harry van der Voort
Jan van Beierenstraat 8
1211HT Hilversum
06 – 47 45 20 24
email

Haakon Brouwer
Loosdrechtsebos 27
1213RH Hilversum
06 – 10 15 94 28
email

Mariek Middelhoff namens het bestuur

Norman Vervat mede namens het Cuypersgenootschap
Oude Loosdrechtseweg 86
1215HL Hilversum
06 – 18 18 12 07
email

Eric van Dijl, namens Hilversum, Pas Op!
Vondellaan 8
1217 RX Hilversum
035 – 672 37 47
email

Lex van Hengstum, namens Hilversum, Pas Op!
Celebeslaan 39
1217 GV Hilversum
035 – 623 28 80
email

Share