Op Pad archief

Archief van de Op Pad excursies door de jaren heen.

Op Pad in beeld: Sporen van de bezetting – 14 mei 2017

Op 14 mei trok een groep belangstellenden per fiets langs plaatsen in Hilversum met duidelijke sporen van de bezetting in de tweede wereld oorlog. Hier een kleine impressie.

Catharina van Renneslaan

Jacobus Pennweg

Vaartweg

Op de Kerkbrink

Share

Op Pad van 11 september 2016

Kees van Aggelen verzorgde op deze dag de excursie tijdens Open Monumentendag met als onderwerp Van bewaarschool tot gymnasium. Met mooi september weer was het weer een boeiende tocht langs diverse locaties in Hilversum.

IF

‘Lorentzschool’ aan de Lorentzweg

IF

Jenaplan school ‘De Wilgetoren’ aan het Van ’t Hoffplein

IF

‘De Hilversumse Schoolvereniging’ aan de Frans Halslaan

Basisschool ‘De Wilge’ aan de Cornelis Drebbelstraat

Share

Op pad: architectuur bekijken

Op zondag 7 augustus werd een grote groep belangstellenden langs diverse moderne architectuur geleid. Soms, mooi, soms minder mooi. In elk geval stof tot nadenken hoe Hilversum vorm heeft gekregen.

IF

IF

IF

IF

Share

Foto’s excursie Tankgracht 1-5-2016

Tijdens de fietsexcursie van zondag 1 mei 2016 onder leiding van Pieter Hoogenraad en Rob Loois werd het het westelijke en zuidelijke gedeelte van het tracé van de tankgracht gevolgd. Er werd stil gestaan bij de schaarse sporen die hier en daar nog van de tankgracht zijn overgebleven.

IF

IF

IF

IF

Share

Op Pad: Grafheuvels en Zandverstuivingen 2-8-2015

Foto’s van de excursie ‘Naar de grafheuvels en zandverstuivingen’ van 2 augustus 2015. Een boeiende tocht met prachtig weer.

ows Photo E

ows Photo E

IF

OpPad 2015-8-2 (5)

IF

 

Share

Op stap: van Van Hengel tot Tergooi 5-7-2015

Foto’s van Op Pad met Albertus Perk van 5 juli 2015.

IF

IF

IF

Share

Excursie tankgracht 2015

De excursie naar de overblijfselen van de tankgracht die geheel Hilversum omspande, was een groot succes met zo’n 60 deelnemers.

IF

IF

IF

Share

Excursie langs Hilversumse huizennamen 14-9-2014

Deze fietstocht vond  plaats op Open Monumentendag met als thema Op Reis. Huizennamen dienen om huizen te onderscheiden. Veel Hilversumse huizen hebben interessante, leuke of merkwaardige namen. Die hebben soms een economische functie, bijvoorbeeld bij hotels of pensions met een fraaie naam. Soms ook zijn ze een uitdrukking van geluk of waardering voor de omgeving. Kees van Aggelen nam ons mee op reis langs huizen met een naam die ons in gedachten naar schone oorden brengt zoals de huizen met een Maleisische naam, die oud-Indiëgangers lieten bouwen.

IFIF

Share

Excursie Kamrad 3 augustus 2014

Het Kamrad dankt zijn naam vermoedelijk aan het uitbreidingsplan voor Hilversum uit 1935. Op de bij dit plan horende tekeningen is bebouwing getekend, die in het platte vlak grote gelijkenis vertoont met een kamrad. Nadere beschouwing van het plan maakt duidelijk dat het de bedoeling is om een mooie overgang te maken tussen stad en natuur. In het uiteindelijk in de jaren zestig uitgevoerde ontwerp is de associatie met een kamrad veel minder voor de hand liggend. De wijze waarop groen en bebouwing op elkaar ingrijpen is echter veel verder uitgewerkt.

Gedurende een wandeling van ca. anderhalf uur lieten Piet Bakker en Henk Dirkx zien hoe Dudok in dit bijzondere stukje Hilversum natuur en stad op prachtige wijze met elkaar heeft verweven.

IFIF

Share

Excursie Klein Rome 6 juli 2014

Deze fietstocht leidde de deelnemers door deze Hilversumse buurt waarvan de volksnaam al dateert uit de 19e eeuw. Bekende en minder bekende plekken werden toegelicht met historische informatie en anekdotes. Ook werd stilgestaan bij verdwenen gebouwen en instanties. De excursie stond onder leiding van Harry van der Voort, geboren en getogen in Klein Rome.

IFIFIF

Share

 

Share