Van lakenwever tot game-industrie – 600 jaar nijverheid in Hilversum (23 januari)

Hilversum wordt vaak geassocieerd met een agrarisch verleden. Toch is vanaf de 17e eeuw de bedrijvigheid de belangrijkste bron van bestaan van de inwoners van Hilversum.  Achtereenvolgens hebben verschillende takken van nijverheid en industrie een hoofdrol gespeeld: van de lakennijverheid naar katoenproductie, naar tapijtfabricage, naar metaalindustrie tot in de 20e eeuw een groot scala aan bedrijven en industrieën zich in ons dorp vestigen. Ed van Mensch schetst een beeld van het verloop van de verschillende bedrijfstakken en zal een verklaring geven waarom veel vormen van nijverheid uit Hilversum zijn verdwenen zonder veel sporen achter te laten.

De Avonden van Albertus Perk worden gehouden in een zaal van de Grote Kerk aan de Kerkbrink, met ingang aan de achterzijde, naast het oudste bouwwerk van Hilversum: de Oude Toren! 

Aanvang 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Dinsdag 23 januari 2024