Piet Bakker ontvangt Emil-Ludenpenning

Onder grote belangstelling ontving Piet Bakker op 11 oktober jl. in de burgerzaal van het oude stadhuis te Naarden uit handen van jurylid Karen Heerschop de Emil-Ludenpenning 2019. De penning wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de regionale geschiedenis en het behoud van het cultureel en landschappelijk erfgoed in het Gooi. De penning wordt toegekend door vier organisaties: de Stichting Goois Natuurreservaat, de Stichting Stad en Lande van Gooiland, de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem. Piet Bakker was en is actief in tal van gremia die zich voor het behoud van de natuur en het culturele erfgoed in het Gooi inzetten. Zo is hij sinds jaar en dag lid van de commissie cultureel erfgoed van Albertus Perk.

Op de foto: Piet Bakker in het midden met de oorkonde behorende bij de Emil-Ludenpenning. Aan weerszijden van hem de voorzitters van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de penning.