Nieuw bestuurslid: Henk van Lambalgen

Mijn naam is Henk van Lambalgen. Ik ben in 1949 geboren in Hilversum  en heb het grootste deel van mijn jeugd in Hilversum Noord gewoond. Mede door mijn christelijke achtergrond ben ik daarna naar Het Christelijk Lyceum in ’t Gooi gegaan, wat later het Comenius College is geworden( HBS-b). Hierna volgden een 15-tal jaren in Amsterdam voor studie, opleiding en werkervaring. Ik heb medicijnen gestudeerd en vervolgens ben ik opgeleid tot neuroloog. Begin jaren tachtig kreeg ik de kans om in het voormalig ziekenhuis Juliana-Oord in Laren aan het werk te gaan. Hier kwamen mensen met hersenbeschadigingen met name ten gevolge van alcohol. Naar oorzaak en gevolg werden die ‘korsakovpatiënten’ genoemd. Hoe deze patiënten te behandelen en begeleiden was nog betrekkelijk onbekend in Nederland. Met een aantal collega’s uit andere instellingen hebben we de Korsakov Stichting opgericht. Ik ben hier zo’n 20 jaar secretaris van geweest.

Met het werk in Juliana-Oord kreeg ik ook de kans weer in Hilversum te gaan wonen. Door de jaren heen heb ik bestuurlijke functies mogen vervullen, zowel binnen de gezondheidszorg als in de protestantse kerk van Hilversum. Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in het historische wel en wee van Hilversum. Onder andere door het blad ‘Wij in Hilversum’ dat jaren lang verspreid is geweest.

Maar mijn historische belangstelling is wel breder. Sinds mijn pensionering ben ik lid van de HHK Albertus Perk. Met de mogelijkheid om als secretaris van de Commissie Cultureel Erfgoed te functioneren hoop ik niet alleen als geïnteresseerd toehoorder maar ook daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk .