ALV en de mooiste huizen van Hilversum

Op deze avond legt het bestuur op de algemene leden vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Na dit gedeelte is er een lezing over: De mooiste huizen van Hilversum.

Op zondag 6 mei 2018 organiseert onze historische kring in het kader van Op pad met Albertus Perk een fietsexcursie langs de tien mooiste huizen van Hilversum. De leden van Albertus Perk en alle andere Hilversummers is gevraagd aan te geven welk huis of welke huizen daar naar hun mening voor in aanmerking komen. Pieter Hoogenraad en Herman Meddens zullen deze excursie leiden.

Op deze avond lichten zij alvast een tip van de sluier op en vertellen ze over de huizen die inmiddels zijn voorgedragen. Zij maken een tour d’horizon langs deze opmerkelijke panden die verrassend of minder verrassend op de lijst terecht zijn gekomen.

Overigens kunt u nog steeds huizen voordragen op het emailadres: mooistehuizen@albertusperk.nl.

Datum: 27 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk (Kerkbrink), ingang Oude Torenstraat.