Jaarverslag Monumenten 2016

 • Het jaar 2016 stond voor de werkgroep Monumenten voor een belangrijk deel in het teken van de planvorming rond het KRO-eiland. De voorgenomen sloop van de KRO Studio, deel van het Rijksmonument, leidde tot een voor Albertus Perk historische stap naar de rechter, samen met Bond Heemschut en Stichting het Cuypersgenootschap. Deze stap werd mede ondersteund door het negatieve sloopadvies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en een Cultuurhistorische Effect Rapportage van het Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen. Het bezwaar werd door de rechter afgewezen, waarbij puur gekeken werd naar de formele procedure rond de verstrekte omgevingsvergunning. Eind 2016 is de sloop in een vergevorderd stadium. Hilversum is één van de voor Nederland unieke omroepstudio’s armer. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zal, na afronding van de bouwwerkzaamheden de (resterende) waarde van het Rijksmonument opnieuw beoordelen.
 • De werkgroep Monumenten vergaderde in 2016 4 maal. Talrijk waren echter de tussentijdse contactmomenten. Joke Ubbink nam na vele jaren afscheid van bestuur en dus ook van de werkgroep. Erik van den Berg neemt namens het bestuur haar plek in de werkgroep over.
  Vanaf 2017 neemt Norman Vervat niet meer deel aan de vergaderingen. Hij blijft echter op de achtergrond namens de Cuypersgenootschap betrokken bij de lopende projecten en vraagstukken.
 • Ieder 6-8 weken vond overleg plaats met wethouder Van Vroonhoven en Voorink en ambtenaren van de afdeling Monumenten. Tijdens dit overleg zijn diverse lopende projecten besproken. De zorgen van de erfgoedorganisaties over de personele bezetting van de afdeling monumenten zijn inmiddels weggenomen. De formatie wordt van 1,2 naar 2,56 FTE uitgebreid. Gezien het aantal (gemeentelijke) monumenten in Hilversum geen overbodige luxe.
  Naar aanleiding van de door velen betreurde sloop van het niet beschermede “RAF-boerderijtje” is op initiatief van de werkgroep een inventarisatie gemaakt van panden. Deze lijst is door de gemeente overgenomen. De procedure tot het aanwijzen van enkele tientallen nieuwe gemeentelijke monumenten wordt begin 2017 afgerond. Albertus Perk levert daarbij de gemeentelijke monumentenschildjes. Inmiddels zijn overigens ongeveer 450 gemeentelijke monumentenschildjes gemonteerd.
 • Medio 2016 maakten vertegenwoordigers van de werkgroep kennis met de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) (Fons Asselbergs, Hans Ruijssenaars, Stef Veldhuizen). Deze commissie adviseert het College. Afgesproken is dat werkgroep en ARK elkaar op de hoogte houden en waar nodig consulteren.
 • De werkgroep leverde bijdragen aan de Dag vd architectuur, Open Monumentendag, de 12 uur van Hilversum en Op pad met…

Lopende projecten, een selectie

 • De werkgroep heeft zich jarenlang ingezet voor behoud van de Eurobioscoop. De waarde van het pand is ingezien door de gemeente, opgepakt door enthousiaste ondernemers en het is fantastisch om te zien dat het pand begin 2017 als foodhall “Mout” een blikvanger zal zijn op het Langgewenst.
 • Reeds meerdere malen drong de werkgroep bij de gemeente aan op een “eerlijke kans” voor het GAK-gebouw op het stationsplein. Toen begin december bleek dat het gebouw al niet meer op de tekeningen voorkwam, diende de werkgroep een brief in bij de raad.
 • De Clemenskerk is vijf jaar geleden behouden voor sloop en prachtig gerestaureerd. Het is echter nog steeds niet gelukt een passende invulling te vinden. De werkgroep heeft er bij de gemeente op aangedrongen hier werk te maken en aangegeven mee te willen denken. Nog langer leegstand is onwenselijk.

2 januari 2017, HM.