Jaarverslag Monumenten 2013

De werkgroep Monumenten vergaderde in 2013 viermaal. Leden van de werkgroep werkten mee aan de Dag van de Architectuur, de Open Monumentendagen en aan de excursie naar Dudok scholen in het kader van Op Stap met Albertus Perk.

 Gemeentelijke Monumentenschildjes

Tijdens de Open Monumentendag werd samen met wethouder Eric van der Want het eerste Gemeentelijke Monumentenschild van Hilversum gemonteerd op de Tesselschadekerk. Streven van de werkgroep is om in alle 800 Gemeentelijke Monumenten te voorzien van een schildje. De financiering van de eerste fase van 500 schildjes wordt verzorgd door bijdragen van Albertus Perk, de Gemeente Hilversum, Kastanje Ontwikkeling en Dudok Wonen.

 Monumentenaanvragen

Van de lopende aanvragen voor plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst werd de aanvraag voor het Aloysiuscollege gehonoreerd. Een prachtig resultaat, waarbij we met name denken aan de onvermoeibare inzet van initiatiefnemer van het eerste uur Roel Leenders; Roel overleed in 2012, hij heeft het succes van zijn inspanningen helaas niet mogen meemaken.
Over de aanvraag voor het Molenaarshuisje aan de ‘s Gravelandseweg, de aanbouw van de KRO-studio uit de jaren ’50 en de panden Julianalaan 6-8 is nog geen uitspraak gedaan.
De aanvragen voor Vaartweg 109 en Langestraat 77 (RAF) werden afgewezen.

 Inventarisatie waardevolle panden

Met name het laatstgenoemde project leidde er toe dat er in constructief overleg met de gemeente is afgesproken dat er door de gemeente een inventarisatie van nog niet beschermde waardevolle panden wordt gemaakt. Langestraat 77 was niet beschermd, terwijl er was alle reden was om dit cultuurhistorisch waardevolle pand te behouden. Sloop bleek echter onontkoombaar. Om situaties als deze in de toekomst te vermijden heeft de werkgroep de gemeente input geleverd voor een aanvulling op “vergeten” panden uit de periode tot 1850, panden uit de periode 1850-1940 en ensembles welke slechts deels beschermd blijken te zijn.
In 2013 is 2x overlegd met wethouder Eric van der Want en meermalen met medewerkers van de afdeling Monumenten en projectburo Anna’s Hoeve.

 Lopende projecten

In 2013 heeft de werkgroep zich ingezet voor meerdere projecten, waaronder met name:

  • Huisje Anna’s Hoeve (renovatie)
  • Vondelschool, Schutterweg 36 (uitbreiding, gevelherstel en gevelschoonmaak)

De werkgroep heeft middels het bijwonen van informatieavonden en inspreekmomenten vinger aan de pols gehouden bij o.a.

  • Nieuwbouwplan Anna’s Hoeve
  • GAK gebouw
  • Gooise Herberg
  • Zuiderhof
  • Aula Bosdrift
  • Avro-studio (“Vioolkist”)
  • Clemenskerk

 Samenwerking

Ook in 2013 is weer regelmatig en constructief samengewerkt met de Stichting Hilversum Pas Op, het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut.

Namens de Werkgroep Monumenten, Lex van Waarden