Jaarverslag Commissie Cultureel Erfgoed 2020

Jaarverslag 2020 Commissie Cultureel Erfgoed

Ook de activiteiten van de Commissie Cultureel Erfgoed zijn het afgelopen jaar sterk beïnvloed en dus ook beperkt door de maatregelen rondom de COVID-19 pandemie. Half februari kon nog met elkaar vergaderd worden, maar daarna is dat niet meer mogelijk geweest. Wel is er nog online een vergadering gehouden in oktober om de voortgang van de diverse aandachtsgebieden te sturen.

Wat heeft de commissie kunnen betekenen?

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk vindt het belangrijk bijzondere initiatieven bij verbouw of restauratie van gebouwen – waarbij er aandacht is besteed aan behoud van historische kenmerken – in de schijnwerpers te zetten. De Commissie Cultureel Erfgoed (CCE) heeft het voorstel gedaan dit in de vorm van een ‘Compliment’ te doen en daartoe een oorkonde uit te reiken. Hierop heeft het bestuur positief gereageerd en begin 2021 zal een eerste instantie voorgedragen worden om het ‘Compliment’ te ontvangen. 

Wat betreft de ontwikkeling van een ‘Kerkenvisie’ door de gemeente Hilversum heeft de CCE een voorstel gedaan dat door het bestuur aan het gemeentebestuur is overhandigd. De gemeente heeft laten weten de Hilversumse Historische Kring bij de verdere ontwikkelingen te willen betrekken. Inmiddels is de Evangelisch-Lutherse kerk aan de Bergweg verkocht. Dit gemeentelijk monument krijgt een maatschappelijke functie. Het waardevolle orgel uit ca.1700 wordt verplaatst naar een andere kerk in het Gooi.

De in het vorig jaarverslag genoemde erfgoedgesprekken als initiatief van de gemeente hebben ook in dit jaar nauwelijks plaatsgevonden. Een reguliere informatievoorziening van de gemeente naar de erfgoedinstellingen blijft helaas achterwege!

De Omgevingswet, die oorspronkelijk in 2021 zou ingaan, is uitgesteld naar 2022.Toch stelt Harry van der Voort dat er per 1 januari 2021 wetten ingaan die van invloed zijn op het verbouwen en/of restaureren van monumenten. Tegen de achtergrond van de sloop van het GAK-gebouw, dat gerekend wordt tot de stroming van het  structuralisme, is er wel een deal gesloten om tot een inventarisatie te komen van Hilversumse gebouwen in de stijl van het structuralisme. Heemschut heeft hierbij haar medewerking toegezegd. 

De ontwikkelingen met betrekking tot het gebied Bergweg en de vestiging van Talpa zijn door Piet Bakker nauwgezet gevolgd. Wegens onduidelijkheid over het aantal extra parkeerplaatsen is Albertus Perk in beroep gegaan bij de commissie bezwaarschriften en is er ingesproken bij de hoorzitting. Het resultaat daarvan is in januari bij het ter perse gaan van dit eerste nummer van het tijdschrift nog niet bekend.

Ook de plannen voor nieuwbouw aan de Prins Bernhardstraat blijven zorgen baren. Deze zijn aan de gemeente en de Commissie voor Welstand en Monumenten kenbaar gemaakt: te groot, te massaal, twee lagen met ‘kap’ waarin nog eens twee lagen zijn ondergebracht. De vormgeving en materiaalkeuze passen niet bij de omgeving.