Jaarverslag Albertus Perk 2011

 Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar zes keer in vergadering bijeen. In de Algemene Leden Vergadering van 22 maart is voorzitter Erik van den Berg voor een nieuwe periode van vier jaar herkozen als bestuurslid.

 Ledenbestand

Aan het einde van dit verslagjaar heeft de vereniging 1.090 leden, waarbij reeds rekening is gehouden met 30 opzeggingen en 6 leden die zijn geroyeerd. Tot het ledenaantal van 1.090 rekenen we wel de ereleden (al betalen zij niet) en de geschenkabonnementen. In de loop van het jaar zijn er 22 leden uit het ledenbestand verwijderd (overlijden, verhuizen, onbestelbaar, opzegging) en zijn er 51 nieuwe leden ingeschreven. Omdat ‘Eigen Perk’ intussen geheel in kleur verschijnt is met ingang van 2012 de minimum contributie met € 3 per jaar verhoogd en dus € 18 geworden.
In december zijn er 1.175 exemplaren HHT EP verzonden. Hiervan zijn 6 bewijsexemplaren (advertenties), 5 ereleden, 7 geschenkabonnementen, 15 ruilabonnementen en 28 voor relaties.

 Ledenavonden

Zoals gebruikelijk was er weer een gevarieerd aanbod lezingen. Op de eerste ledenavond, dinsdag 25 januari 2011, gaf bestuurslid Kees van Aggelen een presentatie over ‘Joan Huydecoper, een telg uit een roemrijk geslacht’ voor ruim honderd leden.

De ledenavond van 22 februari had archeologie als onderwerp. John van der Sar gaf voor een welgevulde zaal een kijkje op het werk van de ‘amateurarcheoloog’ en de archeoloog Anton Cruysheer gaf een toelichting op recente archeologische ontdekkingen en enkele bijzondere vondsten.

Na de ALV van 22 maart hebben Kees van Aggelen, Ed van Mensch en Nico Leerkamp voor een goed gevulde zaal een presentatie gegeven over de ‘Canon van Hilversum’, die later in het jaar in druk is verschenen.

Op de vierde ledenavond op 26 april zijn voor een bomvolle zaal (200 aanwezigen) twee films over de Tweede Wereldoorlog vertoond met een toelichting door Ed van Mensch. Zoveel mensen op één avond was nog nooit eerder vertoond. De vijfde ledenavond op 24 mei had als onderwerp ‘Het Concertgebouw te Hilversum’ opnieuw gepresenteerd door Ed van Mensch voor weer een goed gevulde zaal, met dank aan Tjako Fennema voor zijn rol i.v.m. de muziek.

Op de eerste ledenavond na de zomer werd door Judith Kortland een presentatie gehouden over het ‘Centraal Wonen Project’ aan de Wandelmeent in de Hilversumse Meent. Een vijftigtal personen woonde de lezing gevolgd door het beantwoorden van vragen na de pauze bij.

In oktober hield Jaap Vlaanderen van het Goois Natuurreservaat een lezing, waarbij vooral de bestaande en nog te realiseren natuurbruggen aan de orde kwamen. Ook de samenwerking tussen GNR en Natuurmonumenten werd uitgelegd. De belangstelling was helaas niet zo groot, ongeveer 50 mensen.

Op de laatste ledenavond van het jaar heeft Frits Booy, oud-leraar Nederlands en redacteur van ‘Tussen Vecht en Eem’, een verhaal gehouden met veel achtergrondinformatie getiteld ‘Op zoek naar Zwarte Piet’. Met fraaie dia’s werden vele bijzonderheden over Zwarte Piet historisch verklaard en op een rij gezet.

 Op pad met Albertus Perk

Op zondag 1 mei was de eerste excursie. Op een stralende zondag kwamen ruim 140 mensen samen in het klooster De Stad Gods (Monnikenberg). Zuster Mul vertelde over de orde en het werk. Kees van Aggelen vertelde over het gebouw, begraafplaats en het landgoed. Na afloop namen nog veel mensen gelegenheid om de monumentale boerderij te bezoeken.

Op 5 juni stonden er niet minder dan drie gidsen klaar om de circa 45 belangstellenden voor de excursie langs de prehistorische plekken rond Hilversum rond te leiden. Sander Koopman, Marc Camfferman en Annemarie Moorman fietsten met hen over de hei rond Hilversum waar de eerste bewoners van het Gooi vruchtbare ondergrond vonden voor hun akkers. Bij verschillende plekken toonden zij voorbeelden van de vuurstenen die daar zijn gevonden. Ook was er aandacht voor de geologie van het gebied die bepalend was voor de Gooise bewoningsgeschiedenis.

Op zondag 3 juli vond opnieuw een rondleiding op de Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift plaats door ons lid Piet Bakker, een groot kenner van bomen en ander groen. Hij belichtte de structuur van de begraafplaats, de aanleg en de uitbreiding. Het onderwerp trok veel mensen op deze zonnige zondagmiddag.

Op zondag 7 augustus waren ongeveer 50 leden en andere belangstellenden op de Kerkbrink aanwezig voor de tocht langs Hilversumse kerken. Pieter Hoogenraad en Jurjen Zeilstra (predikant van de Regenboogkerk) bleken een uitstekend duo te zijn en vulden elkaar goed aan. Pieter wist veel over de kerkgebouwen te vertellen en Jurjen wist veel over de verschillende geloofsgemeenschappen. Het beoogde aantal van 18 kerkgebouwen haalden we niet en om 16.45 uur stond de teller op 14 kerkgebouwen. Tot onze grote verrassing kregen we de gelegenheid om 2 kerkgebouwen van binnen te zien: het gebouw van de Zevendedags Adventisten (Boomberglaan) en het gebouw van het Apostolisch Genootschap (Badhuislaan). De aanwezigen waren van mening, dat deze tocht in 2012 een vervolg moet hebben.

Zondag 4 september was al weer de laatste ‘Op pad’. Ongeveer 20 leden personen gingen met Kees van Aggelen naar Zonnestraal, vliegveld en Einde Gooi.

 Tijdschrift Eigen Perk

In het eerste nummer een artikel van Egbert Pelgrim over ‘De geallieerde luchtaanval op de Hilversumse haven, woensdag 11 april 1945’, een achtste aflevering ‘Verzamelaars van oude ansichten’ van Jos De Ley over kaarten van Harmen Visser, een artikel van E. Almekinders – Schut over ‘Kinderbewaarplaats Hilversum’ en van het bestuur de agenda van de ALV van 22 maart plus de Jaarverslagen 2010 van het Bestuur en van de Werkgroep Monumentenzorg.

In het tweede nummer een artikel van Ineke de Ronde over ‘Melkpad 23. Nieuwe aanwinst van Van Vuure’, de negende aflevering ‘Verzamelaars van oude ansichten’ van Jos De Ley over kaarten van Matthijs van Vliet, ‘De Ministerlaan bekeken’ door M. van den Berg, ‘Het is met de historie als met een toneelstuk’ door T. Brouns en het verslag van de ALV van 22 maart, de jaarrede van de voorzitter, het verslag van de Kascontrolecommissie en het Jaarverslag van de penningmeester.

Het derde nummer begint met een artikel van Egbert Pelgrim over ’40 jaar Wereldwinkel Hilversum. Van rietsuiker tot cadeauwinkel’. Verder ‘Hoop der Toekomst Amsterdamse bleekneusjes te gast in Hilversum’ door Kees Takkenberg en ‘Zestig jaar geleden stopte de grand guignol-achtige zuivering van Hilversum 1 en 2’ door Thomas Leeflang. Een artikel van Thom Brouns dat eerder in het toenmalig HIK heeft gestaan (oktober 1979) getiteld ‘Hilversum 350 jaar geleden platgebrand’ is nu in EP opgenomen. Van de hand van Hanneke Masselink – Duits is in ‘Een bijzonder graf op de St. Barbarabegraafplaats’ ingegaan op een reactie van de heer Veldmeijer op een artikel in ‘Oases van rust’ over het graf van Gerardus Johannes Petrus Vos.

Het vierde nummer was – zoals gebruikelijk- een extra dik themanummer, waarbij de redactie heeft gekozen voor het thema ‘uitgaan’. Eddie de Paepe opent met ‘Vertier in het oude dorp. Op pad met schoolmeester Van Bokhorst’ gevolgd door ‘Het laboratorium van de duivel’, Dr Van Hengel over de kroegen. Ineke de Ronde heeft ‘Tweeëneenhalve eeuw kermis in Hilversum’ in beeld gebracht: Vergapen, verbieden en verhuizen. Bestuurslid Ed van Mensch wijdde een artikel aan ‘Het Concertgebouw in Hilversum’, gevolgd door een tweede artikel van Ineke de Ronde over ‘Bioscopen in Hilversum’. Jos De Key heeft het over ‘Uitgaan in Hilversum in de jaren zestig’: Je danste de splinters van het parket. Bestuurslid Kees van Aggelen richtte zich op ‘Anna’s Hoeve: vermaak en recreatie’. Een derde artikel door Eddie de Paepe ‘Flaphoeden, jeans en stickies. Popvolkje stroomde in juli ’74 naar Hilversum’. Wim Dral sloot het nummer af met ‘Midnight Snack. Bijtanken tussen kroeg en dancing’.

 Artikelen ‘Eigen Perk’

Vanaf mei zijn alle artikelen in ‘Eigen Perk’ vanaf 1981 tot en met één jaar geleden toegankelijk en doorzoekbaar op onze website. Via het opgeven van een zoekwoord op onze eigen website kunnen alle artikelen met dit woord in een lijst zichtbaar worden gemaakt.

Nico Leerkamp, 8 januari 2012