Jaarverslag 2021 Commissie Cultureel Erfgoed 

Ook dit jaar zijn de vergaderactiviteiten van de Commissie Cultureel Erfgoed sterk beïnvloed en dus ook beperkt door de maatregelen rondom de Covid 19- pandemie. Uiteindelijk hebben we maar één echte vergadering kunnen houden. Wel heeft er, dankzij de moderne hulpmiddelen, afstemming plaats kunnen vinden over een aantal zaken waarvan enkele hebben geleid tot concrete adviezen aan het bestuur van de HHK Albertus Perk.

Wat heeft de commissie kunnen betekenen?

Voor de HHK Albertus Perk is het altijd een belangrijk punt hoe bijzondere initiatieven met aandacht voor behoud van historische kenmerken in de schijnwerpers te zetten. Zo is er aandacht gevraagd voor het in onze gemeente aanwezige erfgoed uit de periode na de Wederopbouw. Deze periode van 1965 tot 2000, post ’65 geheten, bestrijkt een woelige periode in de Nederlands geschiedenis. De architectuur uit die tijd reflecteert deze dan ook in zeer verschillende verschijningsvormen. Algemeen wordt deze nu grofweg ingedeeld in stromingen als Minimalisme(1960-19700, Brutalisme(1960-1980) en Structuralisme(1960-1980). Bij de gemeente is hiervoor nu extra aandacht gevraagd met ons verzoek hiernaar onderzoek te doen.

Vorig jaar is al genoemd dat de gemeente Hilversum bezig is om een Kerkenvisie  te ontwikkelen. Dat houdt in dat de gemeente zich buigt over de vraag: wat te doen met kerkgebouwen die vrij komen door inkrimpen van geloofsgenootschappen. In verband hiermee is nu ook aandacht gevraagd voor de Rehobothkerk aan de Kleine Drift met het verzoek aan de gemeente dit kerkgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten.

Verder is aandacht gevraagd voor de slechte staat waarin de beschermde afscheidingsmuur aan Bergweg 8 zich bevindt.

pastedGraphic.png

Het oude melkhuisje, Oude Meentweg 3 te Hilversum, bevindt zich in een niet al te beste staat. Als het zou worden afgebroken, zou daarmee een karakteristiek, gezichtsbepalend en voor de geschiedenis van ’s-Graveland en Hilversum belangrijk gebouw verdwijnen. De gemeente Hilversum is hierop gewezen door collega historische kringen in Ankeveen en ’s-Gravenland en wij hebben ons daarbij aangesloten.

Verder zijn er nog zaken die de aandacht hebben en in de komende periode tot conclusies en adviezen zullen leiden. Om enkele te noemen: aandacht voor plannen met betrekking tot de Montessorischool aan de Lage Naarderweg, de Sigarenfabriek aan de Liebergerweg, de reeks ontwikkelingen rond station Hilversum en ontwikkelingen rond het ‘Plan postcode 1221’.

pastedGraphic_1.png uitreiking Compliment aan directeur Harro Santing

De CCE heeft het bestuur van HHK Albertus Perk het voorstel gedaan om  Complimenten uit te reiken aan Hilversummers en Hilversumse instanties die het cultureel erfgoed van Hilversum verrijken en versterken. Een ontwerp hiervoor en de suggestie voor een kandidaat begeleidde dit verzoek. In maart vond de eerste uitreiking plaats aan woningcorporatie Dudok Wonen met een korte feestelijke ceremonie op het terrein van De Orchidee aan de Neuweg. Aanleiding was de renovatie van dit voormalige ziekenhuisje: “een voorbeeld voor projecten in de nabije toekomst”, zoals de tekst bij het Compliment onder meer luidde. 

De CCE hoopt in de komende tijd meer voorstellen voor uitreiking aan het bestuur van HHK Albertus Perk te doen.

Henk van Lambalgen, secretaris CCE