Hoe Hilversum is gegroeid (28 november)

Het uitbreidingsplan.

Bij de aanleg van de Oosterspoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort in 1874 kreeg Hilversum een groots station. Welke consequenties had de aanleg van deze spoorlijn voor ons dorp?  Welke invloed had de architect W.M. Dudok vanaf zijn komst naar Hilversum in 1915 op de woningbouw en de infrastructuur van de gemeente Hilversum? En waarom staat het Raadhuis op de plaats waar het nu staat?

Een trouw en jarenlang lid van onze vereniging, Cor de Valk, heeft een beeldverhaal samengesteld met onder meer antwoorden op deze vragen.  De belangstelling voor de historie van Hilversum bij Cor is aangewakkerd door het boek ‘Ons Hilversum’ van Cor Bruyn, in het verleden aangeboden door de gemeente Hilversum aan de  schoolverlaters van de lagere school.  Zijn interesse voor Hilversum is daarna gebleven en zo heeft hij  veel kennis vergaard over de ontwikkelingen in Hilversum.  Hij is één van de auteurs van ons lustrumboek ‘Dromen met je neus tegen de ruit’ en heeft op basisscholen gastlessen gegeven over de Hilversumse industrie. Over Hilversum Noord schreef hij een boek maar door hoge drukkosten is dit niet uitgegeven.