Extra Algemene Ledenvergadering 22 oktober

Aanpassing statuten i.v.m. aanvraag ANBI status.

Het bestuur is al enige tijd bezig om samen met de notaris de statuten van de HHK Albertus Perk aan te passen teneinde een ANBI status te kunnen aanvragen.
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beoogde Instellingen.
De ANBI status geeft recht op aftrek van giften voor extra bedragen en donaties.
Wij hopen dat we door extra giften onze begroting sluitend kunnen krijgen.
De concept statuten van onze Hilversumse Historische Kring Albertus Perk zijn opgesteld, maar de leden van Albertus Perk (wij zijn immers een vereniging) moeten dit nog wel goedkeuren.
Daarna kan bij de belastingdienst de ANBI status worden aangevraagd. Omdat we vóór 1 januari 2020 de goedkeuring van de belastingdienst rond willen hebben, kunnen we niet wachten tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering in maart 2020.
Het concept van de aangepaste statuten  zal op een prominente plek op onze website www.albertusperk.nl geplaatst worden.

Op onze ledenavond van 22 oktober zullen we een korte Algemene Ledenvergadering houden met één agendapunt: de wijziging van de statuten van de HHK Albertus Perk.
Het bestuur zal de aanwezige leden vragen de aanpassingen goed te keuren.
Dit besluit dient te worden genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De kans is aanwezig, dat het statutair vereiste quorum op deze avond niet gehaald zal worden. Als dat zo is, zal er op de ledenavond van 26 november nogmaals een korte Algemene Ledenvergadering worden gehouden  over hetzelfde onderwerp.
Mocht het quorum ook die avond niet gehaald worden dan kunnen de wijzigingen in de statuten toch vastgesteld worden, mits dat besluit wordt genomen met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het bestuur van de HHK Albertus Perk

Datum: 22 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Oude Torenlaan.