Excursie Waterliniemuseum

Op zaterdag 30 september organiseert de Stichting Tussen Vecht en Eem een excursie naar het Waterliniemuseum in Bunnik.

Programma:
9.15 vertrek per bus vanaf De Zandzee t.o. Sportfondsenbad in Bussum
10.00 Ontvangst
10.30 Welkom door directeur museum
10.35 lezing over de geschiedenis van de Hollandse Waterlinie
11.30 museum bezoek
13.00 einde

Kosten: €25,- donateurs, €35,- overigen geïnteresseerden
Inlichtingen en aanmelden penningmeester@tussenvechteneem.nl