Ereleden

De heer P.W. de Lange (overleden 17 juli 1990)
De grondlegger en nestor van de historische kring.
Erelid sinds de ledenavond van 25 november 1981.

Mevr. M.J.Th. Ruhe
Voorzitter van 27 februari 1980 tot 26 maart 1986.
Erelid sinds de ledenvergadering van 26 maart 1986.

De heer S. Pos (overleden 16 maart 2001)
Mede oprichter.
Vice-voorzitter van 1975 tot december 1982.
Erelid sinds de ledenvergadering van 25 maart 1987

De heer G.A.Th.J. Meijer (overleden 7 oktober 2011)
Penningmeester van 1978 tot 28 november 1990.
Erelid sinds de ledenvergadering van 28 november 1990

De heer P.J.M. Timmer
Voorzitter van 26 maart 1986 tot 25 maart 1992.
Erelid sinds de ledenvergadering van 25 maart 1992

De heer T. Brouns (overleden 16 maart 1994)
Voorzitter van 1975 tot 27 februari 1980.
Erelid sinds de ledenvergadering van 27 oktober 1993.

De heer F.F.M. Repko (overleden 20 mei 2003)
Voorzitter van mei 1992 tot januari 1999.
Erelid sinds de ledenvergadering 23 maart 1999.

De heer A. van der Schuyt (overleden 3 januari 2016)
Bestuurslid van januari 1981 tot maart 2000.
Secretaris van 1986 tot september 1990.
Redactielid van EP januari 1987, eindredacteur van EP januari 1996 tot eind 2001.
Waarnemend voorzitter AP december 1998 tot 23 maart 1999.
Erelid sinds ledenvergadering 28 maart 2000.

De heer J.E. Lamme (overleden 27 oktober 2016)
Bestuurslid van maart 1983 tot 2000.
Redactielid van maart 1983 tot januari 1996.
Eindredacteur van EP januari 1989 tot januari 1996.
Erelid sinds ledenvergadering 28 maart 2000.

De heer H.W. Lammers
Secretaris van 1994 tot maart 2005.
Erelid sinds ledenvergadering 22 maart 2005.

Mevr. J. Ubbink-van Andel
Bestuurslid van maart 1999 tot september 2016.
Erelid sinds ledenvergadering 28 maart 2017.

De heer E. van den Berg
Voorzitter van 1999 tot 22 maart 2022
Erelid sinds ledenvergadering 22 maart 2022.

De heer R.J.G. Slippens
Bestuurslid van 2010 tot 28 maart 2023
Redactielid email-Nieuwsbrief van september 2014 tot december 2022
Erelid sinds ledenvergadering 28 maart 2023